Un deputat PSD pare a suferi de amnezie. Ilie Toma îi cere ministrului Sãnãtãtii, Florian Bodog, sã îi spunã dacã biroul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate de la Petrosani nu ar putea fi transformat într-un punct de lucru permanent.  Aceeasi întrebare i-a fost adresatã aceluiasi ministru de acelasi deputat în urmã cu opt luni.
Aglomeratie
150 de persoane la ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani. În fiecare zi de joi, sute de persoane din întreaga Vale a Jiului se calcã în picioare pentru a ajunge la ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani. Oameni bolnavi, bãtrâni sau tineri stau la rând ore în sir pentru a-si rezolva problemele. Conform datelor Directiei Judeteanã de Statisticã Hunedoara, la ghiseul mobil de la Petrosani se prezintã în medie 130-150 de persoane, din care 30% pentru probleme privind categoria de asigurat, 10% se prezintã pentru demersuri în urma pierderii cardului national de sãnãtate, 50% pentru depuneri de documente (card european, obtinere dispozitive medicale si comisii terapeutice) si 10% se prezintã pentru a obtine diferite informatii. În acest context, deputatul Ilie Toma solicitã reprezentantilor Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate sã precizeze în ce mãsurã biroul de la Petrosani poate fi transformat în punct de lucru permanent.
“Problema deschiderii unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurãri de Sãnãtate în Valea Jiului a fost luatã în discutie încã de la începutul initiativei autoritãtilor publice locale si judetene, în scopul de a veni în sprijinul asiguratilor din Valea Jiului în municipiul Petrosani. Acest demers nu a putut fi pus în practicã, întrucât nici la momentul initiativei – anul 2013 – si nici în prezent, nu existã cadrul legal care sã permitã înfiintarea, autorizarea si functionarea unui punct de lucru permanent, motiv cunoscut de administratia publicã de la nivelul judetului Hunedoara. Înfiintarea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurãri de Sãnãtate se poate realiza printr-o initiativã legislativã, respectiv promovarea unei hotãrâri de guvern în acest sens, demers care în anul 2015 a fost încercat, însã acesta nu a avut finalitate”, aratã deputatul Ilie Toma.
Ca solutie de compromis, în anul 2013 a fost deschis ghiseul de la Petrosani. Acesta functioneazã în fiecare joi de la ora 10:00 la ora 15:00.
“Fãrã a neglija aspectele de naturã socialã din Valea Jiului, trebuie sã punem în discutie în mod onest si transparent oportunitatea permanentizãrii activitãtii la acest ghiseu mobil de lucru, pentru a facilita accesul la informatii si servicii”, mai aratã deputatul hunedorean.
Nu se justificã cererea
Ministerul Sãnãtãtii nu considerã necesarã deschiderea unui punct permanent al CJAS la Petrosani. 150 de persoane la ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani.
“În prezent nu se justificã deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara, în Valea Jiului. Totodatã, tinând cont de faptul cã Casa NAtionalã de Asigurãri de Sãnãtate este preocupatã continuu pentru asigurarea protejãrii asiguratilor în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în calitate de institutie publicã autonomã, de interes national, cu personalitate juridicã, care administreazã si gestioneazã sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate în vederea aplicãrii politicilor si programelor Guvernului în domeniul sanitar; Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate are ca principal obiect de activitate asigurarea functionãrii unitare si coordinate a sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate din România si are în subordine casele de asigurãri de sãnãtate, în urma unei analize eficiente legislative privind înfiintarea de oficii teritoriale, se va avea în vedere oportunitatea adoptãrii unei reglementãri unitare la nivel national în acest sens”, aratã oficialii Ministerului Sãnãtãtii.
În fiecare zi de joi, sute de persoane iau cu asalt ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani.
Monika BACIU