A jutoarele de stat acordate județului Hunedoara au fost stabilite la 50%, conform unei decizii a Comisiei Europene.

Documentul publicat la finele lunii februarie arată că Comisia a aprobat harta ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027 (denumită în continuare „harta
ajutoarelor regionale pentru România”) prin Decizia Comisiei din 20 decembrie 20211 (denumită în continuare „decizia inițială”).
”În notificarea lor, autoritățile române își propun să majoreze intensitățile ajutoarelor pentru teritoriile identificate pentru sprijin din partea JTF cu 10 puncte procentuale, în
aplicarea punctului 187 din Orientările privind ajutoarele de stat regionale3 (denumite în continuare „OAR”). Aceste teritorii sunt situate în regiunile NUTS 2 RO12 Centru, RO22 Sud-Est, RO31 Sud-Muntenia, RO41 Sud-Vest Oltenia și RO42 Vest, identificate în ajutoarele regionale hartă a ajutoarelor regionale pentru România ca zone eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) (denumită în continuare „o zonă „a””).
România a propus ca intensitățile de ajutor majorate să se aplice până la 31 decembrie 2027. (5) Teritoriile pentru sprijin din partea FTC au fost identificate în cadrul tranziției teritoriale echitabile planurile de tranziție echitabilă ale României aprobate prin Decizia Comisiei din 2 decembrie 2022 (denumită în continuare „decizia de punere în aplicare a Comisiei”), ca parte a programului „Tranziție justă”, pentru sprijin din partea JTF în cadrul
obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România”, arată documentul.
Intensitatea maximă a ajutorului
pentru întreprinderile mari din regiunile Mureș și Hunedoara este de 40%. Prin urmare, în urma creșterii intensității
ajutorului, regiunile Mureș și Hunedoara au dreptul la o intensitate maximă de 50% intensitate a ajutorului.
Monika Baciu