Traditia minierã a Universitãtii Petrosani, reconfirmatã la nivel mondial

Traditia îndelungatã din domeniul minier a Universitãtii din Petrosani a fost reconfirmatã la nivel mondial. Sãptãmâna trecutã la Sankt Petersburg a avut loc cea de-a doua editie a Consiliului International al Rectorilor a universitãtilor cu profil minier din lume. Au participat peste 200 de cadre didactice din întreaga lume, iar rectorul Universitãtii Petrosani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai a fost unul dintre cei 20 de speakeri.
“Am fost în perioada 22-23 septembrie la Conferinta Internationalã a Rectorilor Universitãtilor care specializeazã ingineri în domeniul minier din întreaga lume. Au participat peste 200 de specialisti dintre care, majoritatea rectori, prorectori sau decani ai facultãtilor de mine, din 150 de universitãti care reprezintã 115 tãri. Sunt mai multe universitãti în tãri precum China, Rusia, India. Importanta acestui eveniment a fost aceea de a face o asociatie prin care sã vedem planurile de învãtãmânt în aceste profile de inginerie minierã, sã facem schimburi de bune-practici, sã dezvoltãm consortii mari în care sã facem schimburi de studenti si cadre didactice, dar si sã cãutãm sã tinem legãtura cu marile firme care lucreazã în întreaga lume si care exploateazã zãcãmintele de substante minerale utile, în asa fel încât componenta cadrelor didactice sã se regãseascã în solutiile care le oferim pentru progresul stiintific, iar toate cercetãrile pe care le facem si rezultatul acestor cercetãri sã le introducem în cadrul programelor noastre de învãtãmânt”,  a spus prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
Universitatea din Petrosani este recunoscutã pe plan mondial. La nivelul dotãrilor nu lipseste mai nimic, lipsesc însã minele, acolo unde studentii sã îsi facã practica.
“Universitatea din Petrosani este recunoscutã nu numai în Europa, ci chiar în întreaga lume, absolventii nostri având locuri de muncã în Australia, Chile, Peru, Canada, Europa si chiar în unele tãri din Asia, Kazahstan si chiar si în Rusia. Avem absolventi care au provenit din Republica Moldova sau Ucraina care deja lucreazã în firme mari din aceste tãri. Faptul cã suntem cunoscuti pe plan international si ca o recunoastere a acestei valori a universitãtii am fost invitat ca speaker la unul dintre panelurile care le-am dezvoltat acolo, prezentând experienta noastrã în domeniul pregãtirii specialistilor în domeniul industriei miniere. Putem îmbunãtãti putin dotarea laboratoarelor, pe unele domenii conexe mineritului, ceea ce înseamnã mediu, analize de mediu, dar si aici am început sã atragem aparaturã de laborator si încep sã ne lipseascã minele, locul unde studentii nostri sã facã practicã. Îi trimitem la CEH, CEO, la Abrud, la Rosia Poieni si sã vedem si la minele de sare. Încercãm totusi, poate cã datoritã activitãtii miniere care se preconizeazã pe viitor sã mai avem posibilitatea de a-i trimite pe studentii nostri si în practicã la alte tipuri de exploatãri ale zãcãmintelor de substantelor minerale utile”,  a mai spus sursa citatã.


Studentii Universitãtii Petrosani care urmeazã cursurile în domeniul minier, dar si a activitãtilor conexe pot participa la burse ERASMUS + în Europa, si nu numai.
“Cãutãm ca în cadrul programelor europene ERASMUS + sã trimitem studenti în tãri precum Polonia, Germania, si fiind posibilitatea de extindere a acestui program ERASMUS + sã îi trimitem sã facã 3 luni de practicã, pe finantare europeanã, în tãri precum Chile sau Brazilia sau în tãrile din spatiul ex-sovietic”, a mai precizat rectorul Universitãtii Petrosani.
Exportãm creiere
România exportã creiere. De ani de zile, majoritatea specialistilor pregãtiti în tarã, aleg ca dupã finalizarea cursurilor sã plece peste hotare. La fel se întâmplã si în cazul absolventilor Universitãtii Petrosani.
“E un lucru pozitiv cã absolventii nostri rãmân în tãrile unde îsi fac practica, pentru cã specialistii nostri dovedesc cã fac fatã la cerintele de acolo si noi am reusit sã le oferim o pregãtire în asa fel încât sã se poatã adapta la conditiile fiecãrei exploatãri miniere, pe de altã parte este o investitie care nu se recupereazã în România”, a mai subliniat reprezentantul Universitãtii Petrosani, prof. univ. dr ing. Radu Sorin Mihai.
Universitatea din Petrosani a pierdut de-a lungul anilor o bunã parte din contractele pe care le-a avut cu societãtile miniere din Valea Jiului. A câstigat însã altele, cu societãti din tarã, dar si din strãinãtate.
“Pentru cã investitiile sunt din ce în ce mai putine în activitatea minierã nu prea mai avem contracte cu companiile de traditie, avem niste contracte internationale la care o parte din experimentãri le facem la Complexul Energetic Oltenia, dar am început chiar în acest an, sã câstigãm niste contracte cu Regia Sãrii, pentru cã avem vreo 5 mine de sare care sunt în exploatare, acolo colegii nostri îsi aduc contributia si mai avem solicitãri pentru experimentãri de laborator la o serie de cariere de roci ornamentale sau de roci pentru drumuri si autostrãzi, unde experimentãm calitatea rocilor, dacã sunt sau nu adecvate lucrãrilor pentru care sunt destinate”, a mai spus rectorul UPET.
Universitatea din Petrosani are o lungã si frumoasã traditie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a functionat în Bucuresti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a functionat la Petrosani. Doar câteva universitãti se pot mândri cu o asemenea descendentã atestatã prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiintare a „Scoalei de Ponti si Sosele, Mine si Arhitecturã”.
Dupã anul 1990, prin diversificarea domeniilor si specializãrilor universitare, Institutul de Mine din Petrosani a devenit Universitatea Tehnicã (1991) si apoi Universitatea din Petrosani (1995). Având drept fundament aceastã puternicã traditie universitarã si prestigiul de care se bucurã în tarã si în strãinãtate, Universitatea noastrã asigurã astãzi conditiile necesare pentru ca studentii sãi sã dobândeascã o înaltã calificare în multe si variate domenii, pregãtirea desfãsurându-se la toate formele de învãtãmânt. Formarea profesionalã a specialistilor se realizeazã în cadrul a trei facultãti: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanicã si Electricã si Facultatea de Stiinte. Din anul 1948 si pânã astãzi, la Universitatea din Petrosani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economisti, sociologi, matematicieni, institutori etc. În Universitatea noastrã se pregãtesc peste 4500 de studenti, masteranzi si doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregãtirea prin doctorat este asiguratã de 19 conducãtori stiintifici, personalitãti recunoscute în tarã si pe plan mondial. Pregãtirea solidã dobânditã le-a oferit posibilitatea sã se adapteze si sã se integreze rapid la conditiile si metodele de lucru din alte tãri (SUA, Canada, Germania, Franta, Italia, Spania, Israel, tãri din America de Sud, Africa, Asia etc.). Pretutindeni, absolventii formati la Universitatea din Petrosani sunt cotati printre profesionistii buni ai ramurilor în care activeazã.
Reorganizarea învãtãmântului superior, în conformitate cu procesul Bologna, deschide largi perspective absolventilor Universitãtii din Petrosani de a fi recunoscuti si a se integra în piata ocupationalã din Europa.
Monika BACIU