O Ordonanță de Urgență a dus la măsuri drastice pentru toate unitățile administrativ- teritoriale din România.

Astfel începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile şi autorităţile publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu pot finanţa din fonduri publice, cu excepţia celor provenite din donaţii şi sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea.
Mai mult decât atât printre aceste măsuri se numără obligaţia ordonatorilor de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice de a nu încheia angajamente legale pentru anumite cheltuieli bugetare precum cele pentru dotări, consultanţă sau pregătire profesională, dar şi interdicţia cheltuirii de fonduri publice pentru festivaluri, concerte sau competiţii, cu excepţia celor ocazionate de zilele localităţilor sau de sfârşitul de an.
Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, spune că aceste măsuri
fiscale vor afecta într-o mare măsură încheierea de contracte pentru lucrări.
”Ne afectează pentru că nu mai putem încheia contracte de lucrări, servicii sau orice alte contracte care ar fi trebuit pregătite și scoase la licitație pentru anul viitor. Încercăm să ne adaptăm și să respectăm ceea ce scrie în ordonanță. În legătură cu limi­tarea cheltuielilor ne afectează în ceea ce înseamnă lucrările de zi cu zi, adică reparații, întreținere și tot ceea ce mai avem de făcut. Mai mult decât atât măsura de a limita tranzacțiile la o anumită sumă de bani pe zi consider că a fost una total nepotrivită și nu a fost susținută de anumite studii de impact”, a declarat
Tiberiu Iacob Ridzi primarul municipiului Petroșani.