T ermoelectrica este noul membru al Comitetului creditorilor de la Complexul Energetic HUnedoara. În data de 14 ianuarie, a avut loc alegerea unui nou membru al comitetului creditorilor, ca urmare a renunțării la această calitate a SNIMVJ SA.

Astfel, ”adunarea creditorilor adoptă următoarea hotărâre: se alege ca membru al comitetului creditorilor SCPEET Termoelectrica SA”, arată administratorul judiciar al CEH.
SCPEET Termoelectrica SA prin Mușat&AsociațiiRestructuring/Insolvency SPRL deține 0,747% din totalul creanțelor de la Complexul Energetic Hunedoara.
Din Comitetul creditorilor CEH fac parte Administrația Fondului pentru Mediu-AFM, Administratia Bazinala de Apă Mureș, ANAF-DGAMC și SPEEH Hidroelectrica SA.
Monika BACIU