T erenurile degradate din Lupeni ca urmare a activității miniere sunt o problemă gravă de mediu și de sănătate publică. În Lupeni, precum și în alte zone miniere din România, exploatarea minieră a lăsat în urmă depozite de zgură, stufărișuri deșertificate, munți de steril și lacuri de decantare cu apă contaminată cu metale grele.
Aceste terenuri degradate pot fi periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător, deoarece pot elibera substanțe
toxice și poluante în sol și apă.
De asemenea, acestea pot fi instabile și pot duce la prăbușirea solului, ceea ce poate duce la alunecări de teren și inundații.
Pentru a remedia aceste
probleme, sunt necesare măsuri de ecologizare și regenerare a terenurilor degradate. Aceste măsuri includ îndepărtarea materialelor deșertificate și a depozitelor de zgură, consolidarea solului, plantarea de specii
vegetale care pot supraviețui în solurile sărace și să-i ajute să se regenereze. De asemenea, trebuie să se ia măsuri
pentru a preveni pătrunderea de apă contaminată cu metale grele în sol și în sursele de apă subterane.
Aceste acțiuni sunt de lungă durată și costisitoare, dar sunt
necesare pentru a proteja sănătatea și mediul înconjurător în Lupeni și în alte zone miniere din România.
Administrația locală de la Lupeni are în vedere reabilitarea tuturor acestor zone.
”Reabilitarea terenurilor
degradate ca urmare a exploatării cărbunelui; reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirilor și a altor edificii de utilitate publică degradate pentru a fi utilizate în scopul desfășurării unor activități de interes public (parc industrial, parc de distracții)”, arată strategia
municipiului Lupeni.
Monika BACIU