Un proiect care prevede aprobarea Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui se aflã în dezbatere publicã pe site-ul Primãriei Petrosani. Documentul prevede instituirea unor taxe speciale în mai multe domenii.

“Noul cod fiscal dã posibilitatea consiliilor locale de a institui anumite taxe, altele decât cele prevãzute de codul fiscal, respectiv taxe pe clãdiri, terenuri. Sunt taxe speciale, de genul taxei de salubritate care a fost instituitã de Consiliul Local, dar noul cod fiscal, Legea 227/2015 prevede obligatia consiliilor locale de instituirea unui regulament de stabilirea acestor taxe si a domeniilor. Ca sã fim în acord cu noua lege, serviciile de specialitate au întocmit acest proiect care se aflã în dezbatere publicã în care propunem Consiliului Local sã ne aprobe anumite domenii care sã ne permitã sã stabilim taxe speciale, cum este salubritatea, administrarea domeniului public si privat, taxe la eliberarea unor anumite acte în alt regim decât cel obisnuit. Este o gamã mai diversificatã. Dacã legea prevede noi trebuie sã parcugem toatã procedura aceasta si la sfârsitul lui mai putem intra în Consiliul Local ca sã avem regulamentul pentru viitoarea hotãtâre de consiliu pentru 2017”,  a declarat Adrian Neagoe, secretarul Primãriei Petrosani.

Valoarea taxelor nu este ridicatã, aceasta fiind însã necesarã în vederea acoperirii costurilor birocratice. “Nu sunt sume mari. Taxa de salubritate nu s-a majorat de câtiva ani, taxa de 20 de lei pentru eliberarea adeverintei cã un teren se aflã în intravilan sau în extravilan, care le trebuie cetãtenilor atât la impozit cât si la notar în vederea înstrãinãrii unui teren. Nu sunt taxe foarte mari, dar sunt necesare. Astfel se percepe o taxã care ne acoperã formularistica, fiind destul de scumpe tipizatele”,  a mai subliniat sursa citatã.

Domeniile de activitate în care Consiliul Local al municipiului Petrosani poate institui taxe speciale sunt salubrizarea, furnizarea, desfãsurarea sau înfiintarea unor servicii publice, administrarea domeniului public si privat al municipiului Petrosani, urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru si registru agricol, copiere si comunicare documente din arhiva municipiului Petrosani, utilizarea infrastructurii, dar si alte activitãti.

Monika BACIU