Supãrãri si bãtãlii pe medicii de Urgente

Centru de Primiri Urgente Vulcan ”are voie” sã preia circa 200 de cazuri pe lunã conform contractului cu Casa de Sãnãtate, dar în ultimele luni s-au prezentant circa 1000-1100 de pacienti lunar. Medici din Unitatea de Primiri Urgente Petrosani au imputat colegilor lor cã directioneazã spre ei cazuri, în conditiile în care sunt supraaglomerati. Doar cã Urgenta Vulcan nu dispune de aceleasi conditii, fiind unitate inferioarã ca încadrare celei de la Petrosani.

Supãrare mare între urgentistii spitalelor din Valea Jiului. Mai precis, Unitatea de Primire Urgente (UPU) Petrosani a izbucnit în supãrãri din cauza aglomeratiei avutã într-una din zilele sãptãmânii trecute, când de la Centrul de Primiri Urgente (CPU) Vulcan a fost directionat aici un caz cu o operatie complexã în zona boltii palatine fãcutã într-o clinicã din tarã unui copil. Am aflat cã era a cincea directionare cãtre UPU Petrosani, de la CPU Vulcan.

Situatia pãrea surprinzãtoare având în vedere apreciata echipã a urgentistilor de la Vulcan, condusã de dr. Cãtãlin Popa, care este si doctor coordonator SMURD, un pionier în domeniu în judetul Hunedoara, si fondatorul Search and Rescue Service (SARS) România, care este prima organizatie nonguvernamentalã din tarã care are drept obiectiv actiunile de cãutare-salvare si interventii în caz de dezastre si calamitãti, dupã modelul INSARAG initiat de ONU.

 Douã Urgente diferite ca ”de la mâncãricã la mâncãrime”

În documentarea noastrã am aflat cã în judetul Hunedoara existã doar douã Unitãti de Primire Urgente (UPU) – la Deva si la Petrosani, structurã superioarã Centrelor de Primiri Urgente (CPU), cum este la Vulcan. Diferentele constau în faptul cã UPU este direct bugetat de la Minister, iar CPU are decontãri pe pacient de la Casa de Sãnãtate. Mai mult CPU are un numãr limitat de decontãri, în cazul Urgentei Vulcan doar putin peste 200 de pacienti pe lunã, desi numãrul celor primiti, consultati si rezolvati este de peste 1000-1100, diferenta suportând-o Spitalul Vulcan.

UPU Petrosani dispune de farmacie proprie separat de cea  spitalului, are laboratorul de analize si medicii specialisti 24 de ore din 24, mai are si primire urgente copii, care are un statut aparte, urgenta trebuind sã beneficieze de primire separatã a copiilor si femeilor însãrcinate pentru siguranta sãnãtãtii lor. Asta pentru cã nu poti aduce un copil de 2-3 ani într-un mediu în care alãturi, în Urgentã, este consultat un pacient cu boli grave, transmisibile. Ordinul ministerului 1706/2007, stabileste reguli clare si stricte de functionare a unitãtilor si centrelor de urgentã.

CPU Vulcan nu dispune de laborator de analize 24 de ore din 24, nu dispune de medici chirurgi, de radiologi etc. Si în aceste situatii, chiar dacã urgentistii pot rezolva fãrã probleme cazurile complexe, nu o pot face din cauza efectelor legii din domeniu, drept pentru care pacientii stabilizati medical la Urgenta Vulcan sunt trimisi la Lupeni sau Petrosani, acolo unde existã conditii de investigare prin specialisti si analize de laborator.

Radiografia (lipsa ei) îti mânâncã… meseria

Ni s-a dat un exemplu al unui cardiac care acuzã dureri în piept, care desi la urgentã i se fac chiar trei EKG-uri care atestã cã traseul inimii este normal, dupã câteva ore de la plecarea din Urgentã poate face un infarct. Ca sã se previnã acest lucru, urgenta trebuie sã aibã analize de laborator pentru a avea toate informatiile acelui caz în vederea unei diagnosticãri corecte. În aceste situatii, dacã omul o pãteste, medicul are dovada acelui EKG, dar în cazul unei fracturi cum procedeazã?

Ca exemplu am primit un pacient care cãzuse si îl durea bratul. În lipsa unui radiolog, clinic medicul poate constata cã bratul nu este rupt. Pacientul este directionat cãtre medicul de familie, dar pe drum cade si îsi rupe bratul si pune vina pe medicul urgentist la care tocmai fusese. În acest caz medicul nu are dovada, din lipsa unei radiografii, si poate sã-si piardã pâinea. De aceea, acolo unde se impune, pacientii sunt trimisi la Petrosani sau Lupeni pentru siguranta lor, dar si a medicilor urgentisti care nu au cu ce/cine lucra, dar pot tria bolnavii în urma consultului si îi directioneazã pentru a fi salvati – ne-a precizat unul din medicii urgentisti care presteazã si la Petrosani si la Vulcan.

Urgentistii pleacã în bloc? Nu!, spune managerul

Criza e medici face ca urgentistii sã fie vânati, ademeniti  de Spitalele care-si doresc medici buni, având în vedere cã, în conformitate cu legislatia din sãnãtate, nu se mai permite ”nasterea” urgentistilor, obligându-i pe toti sã se specializeze într-un domeniu sau altul, medicina generalã dispãrând astfel. Asa este cazul unor doctori de la Vulcan, apreciati de americani cãrora le-au dat pe mânã clinici de câte 2000 de pacienti si cãrora le-au fãcut fatã cu brio, iar Urgenta din România suferã din cauza unei legi aberante, care nu-i recunoste acasã.

Asa s-a zvonit cã medicii de la Urgenta Vulcan vor pleca în bloc, lucru infirmat de managerul Spitalului Municipal Vulcan, Mariana Mateescu. ”Nici vorbã! Este luptã mare pentru cã nici Petrosaniul nu prea are medici si îi momesc pe ai nostri sau pe altii. Volumul de muncã este foarte mare si dacã nu le creezi conditii, doctorii nu se duc”- a declatat managerul Spitalului Vulcan.

Sistemul românesc de sãnãtate, cu toatã legislatia, de multe ori contradictorie, deci neaplicabilã, se va schimba vreodatã? Doctorii spun cã da, cu o conditie: cei care dau legi si cei care conduc sã fie profesionisti, sã stie cu ce se mânâncã ”sãnãtatea”.

Ileana Firtulescu