M inisterul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență.
Astfel, se aprobă alocarea sumei de 16.137 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență, în condițiile Planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii.
” La Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență, pentru salvarea activelor funcționale energetice, a fost demarată o procedura reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2019, privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal cu modificările și completările ulterioare, procedură care stabilește o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale și bugetare prin darea în plată a activelor funcţionale energetice și activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora. Sucursala Electrocentrale Deva din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență, a intrat în luna mai 2021 în conservare ca urmare a faptului că prin nerealizarea investițiilor de mediu la cele două instalații mari de ardere, IMA 2 și IMA 3, împotriva României a fost declanșată o procedură de infringement (Cauza 2018/2202 – Nerespectarea art. 32 alin. (1) coroborat cu alin. (3) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale și art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE). În acest context, activitatea Sucursalei Electroenergetice Deva din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. va înceta iar personalul care în prezent lucrează în cadrul sucursalei va trebui disponibilizat. În zona de minerit, în anul 2016, România a notificat Comisiei Europene, modificarea Planului de Închidere al României, elaborat în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitate închiderii minelor de cărbune necompetitive, prin includerea în acest Plan a două unități de producție a cărbunelui din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara -S.A., respectiv minele Lonea și Lupeni, în vederea închiderii definitive și irevocabile a acestora. Prin Decizia C (2016)7719 final din data de 24 noiembrie 2016, CE a autorizat ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine de huilă, respectiv sumele alocate pentru perioada 2016 – 2024, destinate atât acoperirii pierderilor din activitatea de producție (art.3 din Decizia 2010/787/UE) cât și cele pentru acoperirea cheltuielilor exceptionale (art.4 din Decizia 2010/787/UE). Prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018, a fost autorizată modificarea Planului de Închidere al minelor de cărbune din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara SA, în insolvență”, arată ministerul.

Ministerul de resort mai arată că disponibilizările de la CEH nu puteau fi evitate.
”(…)ținând cont de datoriile acumulate de la momentul deschiderii procedurii insolventei și în lipsa sumelor pe care societatea le primea pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem, măsura disponibilizării salariaților din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. este o măsură ce nu poate fi evitată”, mai notează documentul.
Pentru anul 2021 este prevăzută disponibilizarea unui număr de 1.477 persoane din care 662 persoane de la Sucursala Electrocentrale Deva; 815 persoane de la entitățile operaționale din Valea Jiului.
Persoanele care vor înceta relațiile de muncă cu Complexul Energetic Hunedoara își vor primi sumele compensatorii în data de 5 august.
Monika BACIU