Municipalitatea de la Petrosani ar putea avea propria strategie energeticã. Autoritãtile locale de la Petrosani vor sã afle, în cadrul unui studiu care este potentialul de încãlzire/rãcire eficient.

În acest sens se are în vedere întocmirea unei strategii energetice la nivel de municipiu. “Analiza situatiei initiale, analiza potentialului de dezvoltare economicã, analiza de piatã a resurselor energetice, analiza rolului administratiei publice, identificarea solutiilor optime de asigurare cu energie, evaluarea efortului investitional, analiza tehnico-economicã comparativã a solutiilor propuse. Principalele elemente vizate la realizarea studiului trebuie sã fie în concordantã cu prevederile Legii nr. 121/2014”, aratã elementele care vor compune studiul.

38,250 RON  costã realizarea studiului care va fi realizat de o societate din Botosani.

“Sistemele de încãlzire centralã sunt în plinã schimbare si modernizare. Serviciile de încãlzire si furnizare apã caldã au cunoscut o îmbunãtãtire constantã, prin eficientizarea si retehnologizarea centralelor termice, punctelor termice si retelelor de termoficare, fapt ce se reflectã atât în confortul oamenilor, cât si în costurile de productie a agentului termic.

Un important pas în normalizarea raporturilor producãtor-distribuitori-consumatori este contorizarea acestor utilitãti în punctele de delimitare dintre acestia. Nu poate fi asiguratã o repartitie echitabilã a costurilor si nu se poate obtine o facturã realã de consum, dacã utilitãtile furnizate (energia termicã si apa caldã menajerã) nu sunt mãsurate corespunzãtor. Pentru mãsurarea energiei termice a agentului de încãlzire si a apei calde menajere se utilizeazã contoare de energie termicã. Ele sunt proiectate sã calculeze consumul de cãldurã înregistrat în punctele de consum din sistemele de încãlzire/climatizare centralã, respectiv pentru a furniza informatii cantitative si calitative asupra parametrilor agentului termic la consumatori, direct pe un aparat electronic cu afisare”, aratã cei de la societate.  La nivelul municipiului Petrosani mai sunt bransati la sistemul centralizat de termoficare undeva la peste 2000 de abonati.

Monika BACIU