Studentii petrosãneni mai au câteva zile la dispozitie pentru a-si depune dosarele în vederea obtinerii unor burse sociale sau burse de ajutor social ocazional.  Reprezentantii Universitãtii din Petrosani le readuc la cunostinta studentilor faptul cã pânã în data de 20 martie se pot depune dosarele  pentru a beneficia de  astfel de burse.
“Studentii bugetati (fãrã taxã) beneficiazã de bursã socialã/ocazionalã dacã îndeplinesc conditiile de acordare (…), adicã au obtinut minim 15 credite aferente semestrului I al anului universitar curent (…)”, aratã reprezentantii Universitãtii din Petrosani.  Beneficiarii burselor de ajutor social sunt studentii cu vârsta mai micã de 35 de ani care sunt orfani de unul sau ambii pãrinti, respectiv pentru care s-a dispus ca mãsurã de  protectie plasamentul si care nu realizeazã venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. Studentii care suferã de anumite afectiuni  medicale, dar si studentii a cãror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bazã minim net pe economie (1268 lei) mai beneficiazã de burse de ajutor social.  Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrãcãminte si încãltãminte se poate acorda studentilor bugetati cu vârsta mai micã de 35 de ani. Si aici, beneficiarii trebuie sã îndeplineascã o serie de criterii.
Cosmin BACIU