L a trei ani de la lansarea Universității Europene pentru Consum și Producție Responsabile (EURECA-PRO) în 2020, alianța universitară și-a
asigurat acum finanțarea Comisiei Europene pentru a doua fază a proiectului, din 2023 până în 2027.
La Petroșani ajung peste 1 milion de euro, bani pentru a continua programul de schimb de studenți și cadre didactice, în Europa. Sudenții și matsreanzii noștri pot opta pentru a studia un an în altă țară, iar cei din Europa pot veni la noi.
Alianța va continua să facă progrese pentru a deveni centrul de excelență în Europa pentru educație și cercetare în domeniul consumului și producției responsabile, precum și să se îndrepte către obiectivul pe termen lung de a crea un campus european virtual și integrat până în 2040. Iar asta aduce avantaje fiecărui student și profesor de la Petroșani.
„Finalizăm, doar la sfârșitul lunii octombrie, prima etapă a acestui consorțiu. Mai avem până atunci, la sfârșitul lunii septembrie, o întâlnire în cadrul unui simpozion de cercetare, în Creta. Dar vom avea și on-line câteva întâlniri, pentru pregătirea EurecaPro 2, care începe la 1 noiembrie. Trebuie clarificate câteva elemente de nunanță ce ne-au fost specificate de Comisia Europeană. Dar, cu data de 1 noiembrie, începem să demarăm Eureca Pro 2”, a declarat prof univ dr ing Sorin Radu, Rectorul Universității din Petroșani.
Prima reuniune EurecaPro2 va avea loc în februarie 2024, în Belgia.
Acest proiect european este, practic, o alianță care reunește nouă universități din Austria, Germania, Grecia, Polonia, Belgia, Franța, Spania și România.
Pe viitor, se vorbește despre înființarea mai
multor programe de studiu comune, Școala Doctorală, ,,Project Factory’’ și ,,Lifelong Learning Academy’’, iar EurecaPro2 va continua să promoveze predarea inovatoare,
cercetarea interdisciplinară, dezvoltarea științifică și transferul de cunoștințe către societate.
Diana Mitrache