Autoritãtile locale de la Uricani au în vedere implementarea unei strategii pentru dezvoltarea iluminatului public.  Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principalã organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitãtii vietii, cresterea gradului de securitate individualã si colectivã, a gradului de sigurantã a circulatiei rutiere si pietonale.
“Strategia localã va urmãri cu prioritate realizarea urmãtoarelor obiective: asigurarea, la nivelul orasului Uricani, a unui iluminat public adecvat necesitãtilor de confort si securitate, individualã si colectivã, prevãzute de normele în vigoare; orientarea serviciului de iluminat public cãtre beneficiari, membri ai comunitãtii; respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliatã, respectiv de C.N.R.I.; asigurarea calitãtii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerintele directivelor Uniunii Europene; asigurarea accesului nediscrimatoriu al tuturor membrilor comunitãtii locale la serviciul de iluminat public; reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios”, aratã documentul.
Extinderea si modernizarea iluminatului public este un proiect care se va întinde pânã în anul 2023.
Monika BACIU