Țara Hațegului va avea o strategie de branduire. În cadrul primei întâlniri a Consiliului de Brand al Hațegului (oameni care activează în diverse domenii de activitate), au convenit împreună cu partenerii de la Institutul Orașelor Vizionare (IOV), misiunea și viziunea ca și comunitate.

”Am discutat despre spiritul civic, despre cât de mult avem nevoie de oameni implicați în comunitate, care să participe activ și să învețe să lucreze împreună pentru binele comun al locului în care trăiesc.
Activitatea face parte din cadrul proiectului „Eu sunt Hațeg! – branding local cu ajutorul comunității”, implementat de Asociația de Turism Retezat – unitatea de management al Destinației Ecoturistice Țara Hațegului, în parteneriat cu @Primăria orașului Hațeg, cod SIPOCA 1011/MySMIS2014+ 151557, se derulează în perioada 01 septembrie 2022 – 30 aprilie 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020.
Obiectivul general al
proiectului/Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de Turism Retezat de a se implica în dezvoltarea
și promovarea orașului Hațeg”, arată Țara Hațegului – Retezat Destinație de Ecoturism.
Valoarea toatală a proiectului este de 420.819,98 lei, din care AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 412.403,58 lei), echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de beneficiar, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) fiind de 350.543,04 lei.
Monika BACIU