Monica Iacob Ridzi, fost ministru al Tineretului si Sportului, este executatã silit de douã ori! Pe aceeasi sumã! O datã, executarea se face în baza Codului de Procedurã Civilã prin executor judecãtoresc, iar a doua executare se realizeazã pe baza Codului de Procedurã Fiscalã prin ANAF.
Fostul ministru s-a adresat instantei si contestã decizia de executare silitã. ANAF prin Directia Generalã Regionalã a Finantelor Publice Timisoara A.J.F.P.Hunedoara – Serviciul Fiscal Municipal Petrosani si Ministerul Tineretului si Sportului sunt pârâtii în dosarul înregistrat la Petrosani. Instanta de la Judecãtoria Petrosani a fixat termen de judecatã pentru data de 15 februarie.
Titlu executoriu odatã cu sentinta instantei de fond
La momentul pronuntãrii hotãrârii definitive si irevocabile de cãtre instanta de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, s-a emis si un titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului. Pe calea acestui titlu executoriu, Monica Iacob Ridzi, este executatã silit de douã ori. O datã de un executor judecãtoresc si o datã de ANAF.
În fapt, fostul ministru Monica Iacob Ridzi fusese executatã odatã ce s-a pronuntat sentinta finalã în dosarul de fond.  Astfel, prin sentinta penalã nr. 73 din 27.01.2014, pronuntatã de Inalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul nr. 3721/1/2011, definitivã prin decizia penalã nr. 24/16.02.2015, pronuntatã de Înalta Curte de Casatie si Justitie-completul de 5 judecãtori, Monica Iacob Ridzi, dar si ceilalti inculpati au fost obligati la plata sumei de 2.736.933,28 lei cu titlu de despãgubiri civile cãtre intimata Ministerul Tineretului si Sportului, în solidar cu celelalte pãrti din dosar.
În anul 2016, instanta de la Petrosani a admis cererea de încuviintare silitã a inculpatilor din dosarul “2 Mai”, la cererea unui executor judecãtoresc.
“La data de 19.12.2016 este înregistratã la Biroul executorului judecãtoresc Cretu Ionasc Florin, sub nr. 258, cererea de executare silitã formulatã de intimatul Ministerul Tineretului si Sportului, prin care se solicitã punerea în executare silitã a titlului executoriu reprezentat de sentinta penalã nr. 73 din 27.01.2014, pronuntatã de Înalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3721/1/2011, definitivã prin decizia penalã nr. 24/16.02.2015, pronuntatã de Înalta Curte de Casatie si Justitie-completul de 5 judecãtori în dosar nr. 2616/1/2014 pentru suma de 2.736.933,28 lei. Prin încheierea civilã nr. 205/CC/2017, pronuntatã de Judecãtoria Petrosani în dos. nr. 13592/278/2016, este admisã cererea de încuviintare a executãrii silite formulatã de BEJ Cretu Ionasc Florin si se încuviinteazã executarea silitã a titlului executoriu mentionat, la cererea creditorului Ministerul Tineretului si Sportului împotriva subsemnatei si a celorlalti debitori”, aratã Claudiu Cornea, avocatul Monicãi Iacob Ridzi, în contestatia formulatã.
Pânã acum, executorul judecãtoresc a recuperat de la debitori suma de 336.410,01 lei.
“Mentionez cã nu am formulat contestatie la executarea silitã pornitã de executorul judecãtoresc la cererea Ministerului Tineretului si Sportului având în vedere cã s-a fãcut în temeiul unei hotãrâri definitive. Astfel, executarea silitã a continuat neîntrerupt, pânã în prezent executorul judecãtoresc recuperând prin aceastã procedura suma de 336.410,01 lei, asa cum rezultã din adresa nr. 5895/13.09.2017 emisã de BEJ Cretu Ionasc Florin”, aratã acelasi document.
Executatã si de ANAF, un an mai târziu
La 10 luni distantã de la prima executare silitã, în timp ce era încarceratã la Penitenciarul Gherla, Monica Iacob Ridzi a mai primit un alt titlu executoriu. Pentru aceeasi sumã executatã initial!
“La data de 10.10.2017, la Penitenciarul Gherla-Sectia exterioarã pentru femei Cluj Napoca, mi-a fost comunicat, sub semnãturã de primire, titlul executoriul nr. 203050034172861 din 31.08.2017 emis de ANAF-DGRFP Timisoara-AJFP Hunedoara-Serviciul Fiscal Municipal Petrosani în temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã în care se precizeazã cã suma datoratã este 2.736.933 lei iar documentul prin care s-a stabilit suma de plata este “3721/1/2011 din 22.08.2017 emitent Înalta Curte de Casatie si Justitie”. Cu aceeasi ocazie mi-a fost comunicata somatia nr. 203050044664169 din 31.08.2017 prin care eram somata la plata sumei de 2.736.933 lei in temeiul titlului executoriu nr. 203050034172861 din 31.08.2017”, mai aratã contestatia la executare.
Un titlu executoriu si douã proceduri diferite
În baza sentintei de la Înalta Curte de Casatie si Justitie s-au pus în aplicare douã executãri silite. Una pornitã prin executorul judecãtoresc care este o executare realizatã în baza Codului de Procedurã Civilã si una de cãtre ANAF, în baza Codului de Procedurã Fiscalã. Sunt douã executãri silite ale aceleiasi sentinte pentru aceeasi sumã.
“Ca atare, este evident cã executarea silitã a fost pornitã de ANAF în baza aceleiasi sentinte penale pronuntatã de ICCJ care reprezintã, de fapt, “documentul prin care s-a stabilit suma de platã”, contrar mentiunii din titlul executoriu potrivit cãreia acest document ar fi dosarul în care ICCJ s-a pronuntat în fond. În plus, executarea silitã s-a pornit pentru aceeasi sumã pentru care s-a pornit executarea în dosarul executional nr. 258/2016 al BEJ Cretu Ionasc Florin. Existenta simultanã a douã executãri silite pornite prin douã proceduri diferite, una având ca temei Codul de procedurã civila iar cealaltã Codul de procedurã fiscalã, împotriva acelorasi persoane, în temeiul acelorasi titluri executorii si pentru aceeasi sumã reprezentând despãgubiri este inadmisibilã, nefiind reglementatã de vreo dispozitie legalã. Dimpotrivã, o astfel de situatie deschide calea unei duble executãri silite a debitorilor pentru acelasi debit, fãrã posibilitatea deducerii sumelor executate din moment ce sumele recuperate de cãtre executorul judecãtoresc se fac venit la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar cele recuperate prin executarea silitã pornitã de ANAF se fac venit la bugetul de stat. Ne-am afla într-o situatie unicã în care, de exemplu, veniturile din muncã ale subsemnatei sa fie poprite în cotã de 1/3 de executorul judecãtoresc si, în acelasi timp, de cãtre ANAF pentru diferenta pânã la 1/2 din venituri (sau invers), pentru acelasi debit si în temeiul aceluiasi titlu executoriu, fãrã însã ca debitul sã scadã cu suma celor douã popriri. Situatia ar fi similarã în cazul valorificãrii, prin executare silitã, a bunurilor mobile sau imobile”, mai noteazã avocatul Monicãi Iacob Ridzi, în contestatia la executare
Avocatul Monicãi Iacob Ridzi sustine cã mai sunt si alte argumente legale în baza cãrora s-a formulat contestatia la executare.
Monika BACIU