Primăria Municipiului Lupeni a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu Contractul de finanțare pentru casarea, radierea din circulaţie şi radierea din evidenţele fiscale a unui număr de 500 autovehicule uzate(3.000 lei/autovehicul casat) cu o valoare totală de 1.500.000 lei, în vederea acordării către beneficiari a stimulentelor pentru casare, prin Programul privind casarea
autovehiculelor uzate.
Persoanele fizice care doresc înscrierea în cadrul Programului Rabla Local trebuie să își creeze un cont pe platforma administrației fondului pentru mediu prin
accesarea căsuței verzi, la link-ul https://afm.ro/casare_auto_uzate.php: (procedura de înscriere este afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Lupeni).
1. Conturile de utilizator trebuie create anterior înscrierii în aplicație. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de ex. programul „Casa Verde fotovoltaice 2023”). Astfel, dacă adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului a fost folosită pentru depunerea unui dosar în calitate de persoană juridică, aceasta nu poate fi folosită. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP.
2. Persoana fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.
3. Persoana fizică
trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidențele fiscale autovehiculului uzat pentru care solicită finanțare.
4. Persoana fizică se va înscrie în aplicație doar în cazul în care primăria în raza căreia domiciliază se regăsește în lista prevăzută în aplicația informatică și pe site AFM.
5. După înscriere, AFM transmite lista
persoanelor fizice înscrise, către primăriile
participante în cadrul Programului.
6. Persoana fizică transmite documente, conform procedurii interne a primăriei;
procedura este publicată pe pagina de internet a UAT Mun. Lupeni.