Unitatea medicalã din Lupeni cautã sã reducã cheltuielile cu  serviciile, însã în acelasi timp vrea ca actul medical sã nu fie afectat.  În acest sens, Spitalul municipal Lupeni achizitioneazã gaze naturale de pe Bursã Românã de Mãrfuri. 2054 de MWh de gaz natural cautã sã cumpere spitalul din Lupeni de pe bursã. Aici preturile sunt mai mici, astfel cã rezultã economii, iar banii pot fi utilizati pentru alte servicii destinate pacientilor.
“În functie de cerintele de consum valorile prezentate se pot modifica în limitele de ± 20% (Posibilitatea neutilizãrii în totalitate sau depãsirii cantitãtii de gaze naturale contractate /an fãrã a pretinde plata de daune interese sau diferente de tarif. Pretul de contract va fi calculat cã pretul cel mai mic obtinut în urma sedintei de tranzactionare, în lei/Mwh, fãrã accizã si TVA, acesta va rãmâne ferm si nerevizuibil pe toatã perioada de derulare a contractul. Acest pret va cuprinde toate costurile legate de furnizare (pretul de furnizare a gazelor naturale, tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, înmagazinare si distributie, tarif de dezechilibru, precum si orice alte cheltuieli)”, aratã achizitia. Gazul achizitionat de unitatea medicalã din Lupeni este pentru o perioadã de 12 luni.
Monika BACIU