Investitiile necesare pentru ca unitatea medicalã de la Uricani sã functioneze vor fi preluate de Consiliul Judetean. Asta spune primarul Dãnut Buhãescu, dupã ce a purtat mai multe discutii si dã ca termen de finalizare a lucrãrilor anul 2018.

Atunci, populatia din Uricani, spune Dãnut Buhãescu, nu va mai pleca pânã la Lupeni sau Petrosani, pentru urgente. „Corpul B, unde a fost înainte spitalul, va fi predat în maxim o lunã. Apoi într-o lunã si jumãtate, îl vor prelua, urmând ca acolo Consiliul Judetean sã realizeze investitiile necesare, astfel încât, de anul viitor cel mai târziu, spitalul sã functioneze”, spune cu optimism Dãnut Buhãescu, primarul orasului Uricani. În corpul A al clãdirii functioneazã mai multe cabinete cu medici de familie, ori cabinete de specialitate, însã, clãdirea nu a functionat ca spital de ani buni, nefiind construitã dupã strandardele necesare acestei activitãti. În toti acesti ani, administratia localã si primarii care s-au perindat la Uricani, au cãutat sã transforme unitatea, în spital, mai ales cã oamenii bolnavi care ar fi avut nevoie de acesta veneau chiar si din Câmpu lui Neag. Spitalul din Uricani a fost închis în 2003, când a fost considerat mic si ineficient. De atunci, oamenii trebuie sã meargã la medic în localitãtile învecinate. În 2007, primãria Uricani si Ministerul Sãnãtãtii au început renovarea clãdirii, care a costat aproximativ 800.000 de lei, iar în corpul A sunt cabinete de medicinã internã, pediatrie, ORL, ginecologie si oftalmologie.

Diana Mitrache