S pitalul Municipal Lupeni organizează concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil.
Candidații trebuie să aibă studii
superioare în profilul economic și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 2 ani. În data de
6 ianuarie este programată proba scrisă, iar proba pentru susținerea proiectului de
specialitate are loc în data de 06.01.2022, nu mai devreme de ora 11.30, la sediul instituției. Data și ora interviului vor fi communicate ulterior.
Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27 decembrie 2021, la sediul instituției.
Monika BACIU