Un spatiu nefolosit de ani de zile, a fost reabilitat în corpul administrativ al Universitãtii din Petrosani, si transformat acum într-o spãlãtorie absolut modernã.  Peretii au fost zugrãviti, au fost  achizitionate masini de spãlat performante, instalatii de spãlat covoare, au fost create spatii pentru uscare si mai multe angajate au început sã calce,  lenjeriile, perdelele si fetele de masã. Deocamdatã, totul, doar pentru uzul celor din campus.
„Noi realizãm spãlarea lenjeriei de la cãminele studentesti, a fetelor de masã de la cantina studentilor si acest spatiu noi l-am reabilitat, cã nu fusese îngrijit de zeci de ani. Ba mai mult, deja conditiile erau improprii pentru aceastã activitate si riscam sã nu mai putem functiona. Avem 3 masini de spãlat, dintre care douã sunt noi,  moderne. Avem un  circuit a tot ceea ce înseamnã spãlãtorie, uscãtorie, cãlcãtorie, în cadrul acestui spatiu, asa încât toatã activitatea sã se desfãsoare conform normelor în vigoare”, a spus prof univ  dr habil Sorin Radu, Rectorul Universitãtii  din Petrosani.
Sunt conditii mult mai bune în cãminele studentesti si în cantina unde ei mãnâncã, iar acest  lucru a fost posibil din banii veniti de la Ministerul Educatiei, la care au fost completate sume din veniturile proprii ale universitãtii din Petrosani. În plus, chiar dacã deocamdatã este doar pentru cei din Universitate, activitatea, în timp, ar putea sã aducã venituri celor de aici, dacã va fi extinsã si va avea personal suficient pentru deservirea nevoilor comunitãtii.
Diana Mitrache