C omplexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) a demarat un proces de licitație pentru contractul de Servicii de întreținere și reparare pentru sistemul CEMS de monitorizare și control a gazelor de ardere, în cadrul instalației de desulfurare de la termocentrala Paroșeni. Această inițiativă vizează
asigurarea funcționării optime a sistemului, esențial pentru respectarea rigorilor mediului înconjurător.

Valoarea contractului, estimată la 360.469 lei, reflectă amploarea lucrărilor și importanța acestora în cadrul activităților industriale desfășurate de CEVJ. Sistemul de monitorizare continua a emisiilor (CEMS), produs de renumita companie SICK AG, necesită întreținere periodică și reparare pentru a asigura o funcționare corectă și fiabilă.
Printre responsabilitățile prestatorului se numără repunerea în funcțiune a sistemului CEMS și verificarea acestuia pentru a asigura conformitatea cu standardele impuse de mediu. De asemenea, prestatorul trebuie să efectueze toate procedurile necesare pentru obținerea certificatului QAL2, o cerință esențială pentru respectarea condițiilor de mediu și pentru asigurarea transparenței în procesul de monitorizare a emisiilor.
Monika BACIU