S istemul de iluminat public din orașul Uricani va fi modernizat și extins. Autoritățile locale din cea mai vestică localitate a VĂii Jiului au atribuit direct contractul privind Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public. Contractul are o valoare de 173.109 de lei, iar lucrările vor fi realizate de o societate din municipiul Lupeni.
Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calitaţii vieţii, creşterea gradului de securitate individuala şi colectivă, a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale. O parte a reţelelor şi echipamentelor aparţinând sistemului de iluminat public din orasul Uricani sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, ceea ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari.
În ceea ce priveste reţelele de alimentare, ele sunt, în majoritate, retele aeriene, cu utilizare comună pentru casnic şi iluminat, doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv iluminatului, în special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat public.
În prezent infrastructura sistemului de iluminat public din orasul Uricani se prezintă astfel: este în curs de realizare modernizarea sistemului de iluminat public, prin care toate aparatele de iluminat existente vor fi schimbate cu aparate de iluminat cu LED. Prin aceasta toţi stâlpii reţelei de joasă tensiune amplasaţi pe străzile orasului vor fi echipati cu aparate de iluminat;
Iluminatul public stradal este realizat pe structura de stâlpi şi reţele de alimentare cu energie electrică în majoritate clasice.
Monika BACIU