Si profesorii sustin examene

Persoanele care vor sã obtinã un post în sistemul de învãtãmânt vor sustine examene. În vara acestui an va avea loc examenul de titularizare. În acest sens, reprezentantii Inspectoratului Scolar vin cu o serie de informatii pentru persoanele interesate.
“Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadã determinatã, prin concurs national, în baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învãtãmântul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescãtoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidatii care au obtinut cel putin minimum media 7 (sapte) la concursul national sesiunea 2018 si care beneficiazã de prelungirea duratei contractelor individuale de muncã în anul scolar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învãtãmântul preuniversitar, sesiunile 2017 si/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 si/sau 2014 pentru învãtãtori/institutori/profesori pentru învãtãmânt primar, în conditiile prezentei Metodologii”, aratã o informare a ISJ Hunedoara. Examenul de titularizare va avea loc în data de 11 iulie.
Monika BACIU