S pitalul Petroșani angajează medic specialist de medicină general pentru Compartimentul de Asistență medicală școlară.

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, Direcția de Asistență Socială Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de medic specialist medicină generală din cadrul Compartimentului Asistență medicală
școlară, pe perioadă nedeterminată, cu o fracțiune de normă de 3,5 ore/zi.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului,
respectiv din data de 18.05.2023 până în data de 31.05.2023 inclusiv, ora 16.00, la sediul Direcției de Asistență Socială Petroșani.
Proba scrisă are loc
in data de 14 iunie, iar proba practică în data de 19 iunie.
Monika BACIU