Scolile din Petrila si unitatea medicalã vor fi reabilitate termic. Va fi reparat sistemul de încãlzire, vor fi montate geamurile, acolo unde este cazul, clãdirile vor avea acoperisuri bune si peretii izolati termic. Totul este pe punctul de a primi finantare, pentru cã primarul Vasile Jurca sustine cã banii ar putea sã ajungã la Petrila în urmãtoarea perioadã, când va fi semnat si contractul.
„La momentul acesta avem în pre-contractare, dupã ce am depus cerere de finantare la ADR Vest, pentru toate scolile din orasul Petrila, mai putin cele de la Cimpa si Jiet, unde sunt tot mai putini copii si, dacã nu am reusi sã mentinem scoala functionalã 5 ani, vom fi nevoiti sã dãm  banii înapoi. Atunci sunt incluse scolile: Ana Colda, scoala  nr 2 din Lonea, Liceul, Scoala nr 5, nr. 6 Scoala 1 si spitalul”,  a spus Vasile Jurca,  primarul Orasului Petrila.  Acesta este unul  dintre proiectele de îmbunãtãtire a calitãtii sistemului de învãtãmânt din estul Vãii Jiului, iar institutiile nu vor mai avea  probleme cu încãlzirea si pãstrarea cãldurii în interior.
Diana Mitrache