A dministrația locală de la Petroșani are în vedere realizarea unor școli verzi pe raza localității. În acest sens, autoritățile locale achiziționează servicii de întocmire documentații tehnice pentru proiectul Dezvoltarea unei rețele de scoli verzi in Municipiul Petroșani.
Patru unități de învățământ sunt incluse în proiect. Este vorba de Școala Generală nr. 2, Școala Generală Nr. 6, Colegiul Economic Hermes, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida.
Pentru acestea se are în vedere accesarea de fonduri nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C15-Educatie, Investitia 10-Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi, prin intermediul căruia se pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.
Monika Baciu