Scoala 2 din Petrosani va avea centralã pe gaz. Autoritãtile locale din Petrosani va fi transformatã în grãdinitã cu program normal.
Autoritãtile locale de la Petrosani investesc bani pentru proiectarea si executia instalatiei de utilizare gaze naturale, instalatie de încãlzire  pentru “Scoala gimnazialã nr. 2 Petrosani si transformarea în grãdinitã cu program normal”. 67.640 de lei au alocat autoritãtile locale de la Petrosani pentru realizarea lucrãrilor. Lucrãrile de modernizare a clãdirii s-au  realizat PNDL (Program National de Dezvoltare Localã), iar valoarea investitiei este de circa 600.000 lei, primãria contribuind aici cu 10 la sutã. Clãdirea viitoarei grãdinite  rezultatã din reabilitarea sediului vechi al Scolii Nr. 2 din Colonie va aduce un plus de atractivitate, dar si de confort pentru copiii care îsi vor începe aici primii ani de educatie prescolarã. Noua grãdinitã va avea 4 sãli de clasã, mai multe birouri si spatii anexã, douã bãi (una pentru elevi si o alta pentru personal),  clãdirea va fi reabiltatã termic si va beneficia de centralã proprie de încãlzire, pe gaz. În anul 2015, inspectorii DSP Hunedoara au decis închiderea locatiei în care functiona fosta  grãdinitã si asta din cauzã cã  edifciul nu respecta normele în vigoare pentru bunã desfãsurare a actului educational.
Cosmin BACIU