O clădire veche emblematică din Lupeni și-a schimbat total înfățișarea. Liceul Tehnologic Lupeni, o instituție de învățământ cu tradiție și prestigiu în comunitatea locală, se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare cu fondurilor europene, într-un proiect dedicat îmbunătățirii infrastructurii educaționale.

Cu un efort concertat și o
gestionare eficientă a resurselor, Liceul Tehnologic Lupeni a
beneficiat de fonduri europene
destinate dezvoltării infrastructurii educaționale și îmbunătățirii condițiilor de studiu pentru elevi. Proiectul de reabilitare și moderni­zare a avut drept obiective principale creșterea standardelor de
calitate în educație și crearea unui mediu propice dezvoltării
academice și personale a elevilor.
”Pentru mine care primar și ca profesor de meserie, educația se află pe primul loc. Tocmai de aceea împreună cu echipa din Primăria Municipiului Lupeni am făcut tot ceea ce ne stă în putință pentru ca toate unitățile de învățământ din localitate să fie reabilitate. Nu puteam realiza nimic fără fondurile europene care ne-au ajutat foarte mult”, a declarat Lucian Resmeriță primarul municipiului Lupeni.
Liceul Tehnologic Lupeni a fost supus unui proces amplu de renovare, incluzând reparații la structura clădirilor, instalarea de sisteme moderne de încălzire și ventilație, și modernizarea sălilor de clasă pentru a se conforma standardelor actuale. Elevii vor beneficia de acces la echipamente tehnologice de ultimă generație, precum laboratoare
bine echipate, ateliere tehnologice modernizate și facilități pentru învățarea la distanță.
Se va acorda o atenție deosebită amenajării spațiilor verzi și a zonelor recreative pentru a promova un mediu plăcut și sănătos în care elevii să poată învăța și să se relaxeze. Prin implementarea unor soluții eficiente din punct de vedere energetic, Liceul Tehnologic Lupeni contribuie la protejarea mediului și la reducerea costurilor operaționale.
Această modernizare nu are doar un impact direct asupra elevilor și cadrelor didactice, ci și asupra întregii comunități. Un liceu reabilitat și dotat cu facilități moderne reprezintă o sursă de mândrie pentru comunitate și
contribuie la creșterea calității vieții în regiune.
Monika BACIU