Având în vedere informatiile prezentate în spatiul public, privind lucrãrile de investitii  derulate de Apa Serv Valea Jiului în municipiul Petrosani în baza celor douã contracte de executie a lucrãrilor de reabilitare-reparatii la retelele publice de apã si canalizare din cadrul proiectului finantat de Uniunea Europeanã cu fonduri nerambursabile, pentru corecta informare a cetãtenilor, dorim sã facem urmãtoarele precizãri.
Înainte de toate, ne declarãm profund surprinsi de mãsura sanctionãrii noastre de cãtre Primãria municipiului Petrosani, cu atât mai mult cu cât în derularea acestui contract de investitii majore, cu impact pe termen lung în cresterea calitãtii serviciilor pe care le oferim cetãtenilor municipiului Petrosani, suntem parteneri, UAT Petrosani fiind atât actionar al Apa Serv Valea Jiului cât si  membru cu drepturi depline în ADI ”Apa Valea Jiului”, iar beneficiarii acestor investitii sunt cetatenii municipiului Petrosani. De altfel, trebuie sã reamintim faptul cã, atât în etapele de pregãtire ale acestui proiect, cât si în derularea altor contracte similare, asa cum de altfel e si firesc între toate partile implicate într-un proiect comun, a existat întotdeauna o colaborare intre reprezentantii Primãriei Petrosani si cei ai Apa Serv si împreunã s-au stabilit mãsurile care  trebuie luate pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor investitionale.
În ceea ce priveste executia celor douã contracte europene aflate în executie la Petrosani, mentionãm cã toate lucrãrile sunt efectuate în baza autorizatiei de construire aflatã în termenul legal de valabilitate. Având în vedere cã lucrãrile au termen de finalizare luna august 2020, apreciem eforturile fãcute de constructor pentru încadrarea în termenul de executie contractual, si anume mobilizarea pe santier a unui numãr semnificativ de utilaje si muncitori, care au fost angajati tocmai pentru aceste lucrãri, tot din rândul cetãtenilor municipiului Petrosani.
Potrivit tehnologiei de executie a acestor tipuri de lucrãri, în ceea ce priveste zona Dimitrov, în cursul anului trecut s-a lucrat la executia de cãmine noi si subtraversãri, fapt care a condus încã de atunci la crearea unui disconfort, asumat de altfel de catre autoritatile locale, pentru locuitorii din zonã, si pentru care Apa Serv si-a cerut si îsi cere scuze în continuare. Este adevãrat cã lucrãrile se aflã acum în etapa introducerii conductelor, etapã care necesitã un volum mai mare de sãpãturi. Reamintim însã faptul cã,  tocmai pentru a reduce cât mai mult disconfortul creat de aceste lucrãri, am agreat de la bun început, de comun acord cu reprezentantii Primãriei Petrosani, solutia de a face sãpãturile necesare pe spatiile verzi si nu pe carosabil, având în vedere cã spatiile verzi se refac mult mai usor, mai repede si cu costuri mai mici. De altfel, constructorul are obligatia, prin contract, de a reface pe mãsura finalizãrii tronsoanelor de lucrare, zonele afectate, aducându-le la starea lor initialã, însã trebuie sã acceptãm faptul cã este contraproductivã însãmântarea cu iarbã sau plantarea de flori în luna februarie si in conditiile in care lucrarile nu sunt finalizate.
Precizãm totodatã faptul cã orice întârziere în finalizarea acestui contract si orice deficiente de ordin calitativ atrag dupã sine penalitãti foarte mari, fiind vorba despre proiecte europene supravegheate si verificate dupã exigentele Uniunii Europene. De asemenea, atragem atentia cã o eventualã decizie de reziliere a acestor contracte, va conduce nu doar la pierderea locurilor de muncã pentru personalul angrenat în executie, ci va atrage obligatia de a rambursa integral, de cãtre cei ce se vor face vinovati de pierderea finantãrii, a tuturor plãtilor deja efectuate de Uniunea Europeanã pentru lucrãrile executate si de pierderea finantãrii europene pentru acest proiect.

Apreciem însã cã nimeni nu doreste sã ajungem într-o astfel de situatie si cã, atât societatea noastrã de utilitãti publice, cât si administratia localã de la Petrosani am avut, avem si vom avea acelasi interes comun privind cresterea calitãtii serviciilor oferite beneficiarilor nostri, care sunt cetãteni ai municipiului Petrosani. Vã asigurãm cã Apa Serv Valea Jiului actioneazã exclusiv în aceastã directie.
În ceea ce priveste disconfortul creat cetãtenilor din zonele afectate temporar de lucrãrile de reparatii ale sistemului de canalizare, asa cum am fãcut de la bun început, ne cerem scuze cetãtenilor si cãutãm sã limitãm cât mai mult posibil efectele acestora. Asa am fãcut si în cazurile semnalate de domnul primar al municipiului Petrosani în cartierul Dimitrov, dar si în alte situatii similare.
Având în vedere precizãrile de mai sus, informãm cã la nivelul conducerii Apa Serv Valea Jiului a fost luatã decizia contestãrii în instantã a celor douã sanctiuni primite din partea Primãriei municipiului Petrosani pentru distrugerea zonelor verzi, convinsi fiind, încã o datã, cã scopul nostru comun nu este acela de a distruge, ci dimpotrivã acela de a construi.
Conducerea Apa Serv Valea Jiului