Sală de sport la Lupeni

O sală de sport modernă ar urma să fie realizată la Lupeni. Autoritățile locale au achiziționat servicii de specialitate în vederea întocmirii unui studiu geotehnic pentru Liceul Tehnologic Lupeni.

Documentația trebuie să pună în evidență în principal ”natura terenului de fundare, adâncimea de fundare, presiunea admisibilă, nivelul mediu al pânzei de apă freatică, soluții de fundare, în vederea depunerii acestuia la CNI pentru obiectivul ”Sală de sport cu tribună de 180 locuri, Grup Industrial Minier, str. Tineretului, nr. 43, Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara””.
La Lupeni a fost atestată documentar înfiinţarea Şcolii profesionale comunale în data de 15 martie 1921. Unitatea de învățământ are o tradiție de 100 de ani.
În anul 1935 instituția de învățământ lupeneană primea denumirea de Școala de Ucenici Industriali, după care în anul 1943 se transformă în Școala Tehnică Minieră – gradul I, cu o durată de 3 ani ce pregătea mineri și gradul II, ce pregătea maiștri minieri. După reforma învățământului din anul 1948, transformarea se petrece din nou, instituția devenind Școală Medie Tehnică de Cărbune.
După 15 ani, în anul 1963, se creează o Școală de Maiștri Minieri, luând ființă Grupul Școlar Minier, căruia i se adaugă apoi Școala Tehnică Minieră (postliceală). Prin HCM nr. 663 din 9 iunie 1972, în cadrul Școlii Profesionale se înființează Liceul Industrial și, practic, o nouă formă de învățământ în Lupeni. Începând cu data de 9 iunie 1973 denumirea liceului lupenean este de Grup Școlar Industrial Minier, din 12 mai 1990 liceul trecând, ca toate școlile și liceele din România, în subordinea Ministerului Învățământului și Științei, până la această dată liceul fiind în subordinea Ministerului Minelor, o bună perioadă și a Combinatului Carbonifer Valea Jiului până în 12 mai 1990 când s-a făcut trecerea de care vorbim. Actualmente denumirea liceului este de Liceul Tehnologic Lupeni.
Monika BACIU

Advertisements