Mai multe camere de supraveghere din municipiul Petrosani vor fi reparate, din cauzã cã acestea s-au stricat, costul reparatiilor fiind de  aproape 4000 de lei. Sistemul de supraveghere video din municipiul Petrosani a devenit functional în anul anul 2012, iar proiectul finantat din fonduri europene  a constat în montarea a 12 camere video, douã fixe si 10 mobile, împreunã cu Centrul de Monitorizare amplasat la sediul Politiei Locale Petrosani, de pe strada Constructorul.  Principalele obiective monitorizate sunt cele din Piata Victoriei, lantul de locatii publice, magazine si institutii din centrul civic, zonele verzi si parcurile situate în vecinãtatea bulevardului principal 1 Decembrie 1918 (este vorba de Parcul Comunitatea Europeanã, Parcul Pensionarilor, Parcul Romtelecom si Parcul I.L. Caragiale), tot ce tine de la Piata Victoriei si pânã la strada Nicolae Bãlcescu în zona pietei, inclusiv intersectiile.  În decursul anilor, cu ajutorul camerelor de supraveghere au fost depistate mai multe persoane care s-au abãtut de la normele civice. Totodatã, imaginile înregistrate de camerele de supraveghere au fost predate politiei, în cazurile în care s-au constatat infractiuni. Numai pe parcursul anului trecut reprezentantii Politiei Locale trimis organelor de cercetare filmãrile înregistrate de sistemul de supraveghere.

“Prin intermediul compartimentului Monitorizare, au fost furnizate date si informatii stocate în interiorul sistemului, activitãtile specifice compartimentului efectuându-se cu respectarea strictã a prevederilor legale si anume Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, fiind furnizate un numãr de 21 D.V.D.- uri cu date video. Nu au fost înregistrate incidente de securitate”, spun cei de la Politia Localã a municipiului Petrosani.Valoarea finalã a proiectului a fost de 630.437,15 lei (cu TVA inclus), din care valoarea finantãrii nerambursabile este de 535.655 lei.

Monika BACIU