S-au afisat rezultatele examenului de definitivare

Rezultatele examenului de definitivare au fost afisate. Din cei 62 de candidati, 40 au reusit sã obtinã peste 8, notã care le permite definitivarea în sistemul de învãtãmânt. Potrivit centralizatorului de la Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, un candidat nu s-a prezentat, iar altii 11 au obtinut note sub 8. Contestatiile se pot depune pânã astãzi la ora 14, la  Centrul de examen – Scoala Gimnaziala Andrei Saguna Deva.

“Nota minimã de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promoveazã examenul dobândesc dreptul de practicã în învãtãmântul preuniversitar. Examenul certificã si faptul cã un cadru didactic debutant care a optat pentru aceastã carierã dispune de pregãtirea necesarã pentru exercitarea profesiei didactice si poate intra pe o rutã de profesionalizare ascendentã, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învãtãmânt preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice”, aratã comunicatul Ministerului Educatiei. Rezultatele finale se afiseazã la centrele de examen si pe site-ul examenului duminicã, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limitã data de 22 mai.

Monika BACIU

Advertisements