Un contract generos cu încredintare directã, fãrã licitatie si fãrã competitori. Aceasta este reteta succesului prin care o firmã înglodatã în datorii si aflatã în executare silitã poate sã intre pe usa din fatã a ofertantilor si sã punã mâna pe un contract de aproape un million de lei noi pentru doar 90 de zile de activitate.

Aflatã în executare silitã, firma ginerelui presedintelui PDL, Vasile Blaga, adicã Axis Corporate Security SRL si-a asigurat un contract de 720.000 de lei pentru « paza obiectivelor, bunurilor si valorilor” pentru sucursalele Societãtii Nationale de Închideri de Mine Valea Jiului SA. Nu a trebuit sã se batã cu nimeni în licitatie, pentru cã oficialii SNIMVJ au mers pe procedura negocierii fãrã anunt de participare, invocând o „situatie de urgentã extremã, survenitã în urma unor evenimente care nu puteau fi prevãzute de autoritatea contractantã, în conformitate cu conditiile stricte stabilite în directivã”. Directorul societãtii, Petru Drãgoescu, spune cã s-a procedat în acest mod pentru cã unitãtile miniere care compun SNIMVJ trebuiau pãzite pânã la organizarea licitatiei. „În momentul de fatã, noi avem o problemã, este un impediment la începutul activitãtii, iar acesta se datoreazã faptului cã, la momentul când vorbim nu avem bugetul aprobat. În momentul în care vom avea bugetul aprobat, vom da drumul la o licitatie în vederea achizitionãrii serviciilor de pazã pentru un contract cadru pe 2 sau poate chiar 3 ani, urmând sã facem contracte succesive pe fiecare an în parte. Numai cã, datoritã lipsei bugetului, suntem nevoiti, asa cum prevede OUG 34, sã achizitionãm în regim  de urgentã, pentru maxim 90 de zile, aceste servicii”, a explicat Petre Drãgoescu.

Axis a alergat singurã pe culoar

În anuntul de atribuire a licitatie se spune cã s-a mers pe pretul cel mai scãzut ca si criteriu de atribuire, numai cã Axis Corporate Security nu a fost nevoitã sã tremure de teamã cã ar putea pierde contractul. Oficialii SNIMVJ au transmis invitatii de participare pentru 4 societãti de profil, dar de prezentat s-a prezentat doar firma controlatã de Ionut Rudeanu, care a si câstigat. Pentru cele 720.000 de lei, societatea trebuie sã asigure paza pentru 29 de posturi neînarmate si 5 înarmate în flux continuu, adicã 365 de zile pe an, 24 de ore din 24, iar legislatia prevede cã pentru fiecare post firma trebuie sã aibã 5,7 oameni, asa încât sã se poatã respecta reglementãrile din Codul muncii.

Executatã silit

Cu peste 967.000 de lei datorii la bugetul de stat, Axis Corporate Security SRl se aflã pe locul 18 la nivel judetean în ceea ce priveste valoarea sumelor restante si s-a decis executarea silitã în cazul ei. Nici acest lucru nu i-a împiedicat pe cei de al SNIMVJ sã o accepte ca si partener de afaceri, pentru cã legislatia nu mai împiedicã firmele cu datorii sã intre la licitatii. Legea spune cã autoritatea contractantã ARE DREPTUL exclude firmele cu datorii, dar nu este si obligatoriu! Înfiintatã în 24 aprilie 2009, Axis Corporate Security are sediul în Deva si figureazã printre firmele care au obtinut de la Ministerului de Interne licentã de functionare în domeniul pazã si protectie, licentã luatã de altfel la scurt timp dupã ce a fost înfiintatã. A intrat pe usa din dos în contracul de pazã al unitãtilor miniere, initial în relatii contractuale cu reprezentantii Companiei Nationale a Huilei. În anul 2010, Scorseze Security International a câstigat licitatia organizatã de CNH Petrosani pentru paza sucursalelor miniere din Valea Jiului. Desi contractul initial prevedea clar imposibilitatea subcontractãrii cãtre terti a serviciilor, pe fir a intrat si firma înfiintatã de ginerele ex-ministrului Vasile Blaga, Ionut Rudeanu, asta desi nu aveau suficienti angajati. Conform celor sesizate cãtre factorii responsabili, agentii angajati de Axis erau undeva la un procent de 55% din acest numãr, drept pentru care au fost obligati sã presteze serviciul în program de 12 ore cu 24 de ore libere, acumulându-se astfel o medie de 250 de ore de serviciu prestate lunar. Pentru neregulile constatate,  ITM a sanctionat aceastã societate de mai multe ori.

Carmen Cosman