Inginerii specialiști în sistemele de apă și canalizare sunt o necesitate pentru România! Ei sunt cei care gestionează partea tehnică de aducțiune, funcțiune și conducere a construcțiilor aferente sistemelor de alimentări cu apă și canalizări.

La Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților am organizat o dezbatere cu scopul de a cunoaște situația reală a meseriei de inginer hidrotehnic și soluții de promovare a acesteia în rândurile tinerilor, meserie care asigură un loc de muncă stabil și bine plătit, acum și pe viitor.
La eveniment a participat doamna consilier de stat Roxana Mînzatu, reprezentanți ai Guvernului României, ai mediului universitar, mediului de afaceri și ONG-uri, oferind astfel prilejul de a identifica soluții concrete la problema insuficienței specialiștilor din domeniu. La discuții au participat și reprezentanți ai Inspectoratelor Școlar Județene și reprezentanți ai Consiliilor Județene.
Printre soluțiile propuse, Facultatea Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București a sugerat: prioritizarea specializării Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări, posibilitatea reprofesionalizării în domeniu, stimulente pentru studenți, tinerii să fie orientați spre această meserie, specializarea să fie promovată, cursuri postuniversitare, baza materială și umană să fie dezvoltată.
Inițiative pentru atragerea tinerilor spre acest domeniu au vizat îndrumarea vocațională, prin caravane anuale prin care elevii să afle mai multe despre această meserie sau a unei Săptămâni a Carierei prin care tinerii să cunoască detalii cu privire la specializările menționate.
Banii europeni sunt de ajutor pentru revitalizarea specializărilor hidrotehnice. Prin fonduri europene, se finanțează stagii de practică la companiile de construcții de apă și canalizare, iar studenții își pot găsi, încă din
timpul studiilor, un loc de muncă sigur și de viitor.
Concluzia dezbaterii a fost că efortul trebuie să fie comun pentru a promova specializările vitale dezvoltării României. Trebuie să încurajăm tinerii să urmeze meseriile tehnice și să promovăm învățământul tehnologic în sistem dual ca o modalitate de inserție pe piața muncii.
Pentru absolvenții claselor a XII-a, care doresc să urmeze o carieră în domeniu, mai jos regăsiți link-uri de la universitățile care organizează specializarea Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări:
Universitatea Technică de Construcții București

Admitere


Universitatea Politehnica Timișoara
https://www.ct.upt.ro/admitere/index.htm
Universitatea din Oradea
https://arhicon.uoradea.ro/ro/admitere
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ