Regulament la Palatul Cultural din Lupeni

Palatul Cultural Minerul din municipiul Lupeni va functiona în baza unui regulament. Pe masa Consiliului Local al municipiului Lupeni se aflã un proiect de hotãrâre care vizeazã “aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare al Palatului Cultural Minerul Lupeni”.
“Asa dupã cum stiti, în anul precedent au fost organizate mai multe evenimente culturale la Palatul Cultural Minerul iar interesul cetãtenilor pentru acestea a fost si este la un nivel ridicat. Tocmai de aceea consider necesarã pãstrarea acestei linii: organizarea în viitor a cât mai multor evenimente cultural-artistice la care sã poatã participa un numãr cât mai mare de cetãteni ai municipiului Lupeni”, aratã primarul Lucian Resmeritã, în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre prin care propune aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare al Palatului Cultural Minerul Lupeni.
Regulamentul este structurat în sase capitole si prevede linii generale de functionare a institutiei culturale, urmãrindu-se asigurarea unui climat normal, civilizat si plãcut de derulare a oricãrui tip de eveniment organizat în edificiul care este reprezentativ pentru municipiul Lupeni.
Monika BACIU