O societate din orasul Uricani a contestat la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor licitatia organizatã de autoritãtile locale în ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publicã având ca obiect „Executie lucrãri în proiectul Regenerare urbanã în orasul Uricani, judetul Hunedoara”.
Contestatoarea a  olicitat, în principal,  anularea dispozitiilor de respingere a ofertei sale mentionate în cadrul adresei nr. 4578/13.08. 2018 ca inacceptabilã si implicit a adresei de  solicitare nr. 4117/ 23.07.2018, iar în subsidiar, obligarea autoritãtii contractante la remedierea dispozitiilor emise în cadrul adresei de comunicare a respingerii ofertei sale ca inacceptabilã nr. 4578/13.08.2018.  Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge contestatia formulatã de SC VITALI RO ÎNVEST SRL, în contradictoriu cu Primãria orasului Uricani.
Primãria Uricani si-a propus sã implementeze un proiect de regenerare urbanã pe fostul amplasament al minei Valea de Brazi. În acest sens, a fost scos la licitatie contractul privind “Servicii de proiectare, verificare tehnicã a proiectãrii si asistentã din partea proiectantului pentru proiectul Regenerare urbanã – Fostul sediu administrativ E.M. Valea de Brazi”. Valoarea contractului este de 53.838 lei. În data de 15.05.2018 a fost  semnat contractul de finantare având ca obiect alocarea unei finantãri din bugetul M.D.R.A.P., O.I. ADR Vest, prin Programul Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritara– Îmbunatãtirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2, pentru realizarea obiectivului de investitii
“În cadrul acestei  prioritãti de investitie sunt vizate reconversia functionalã si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”, aratã documentatia.  Potrivit documentatiei, în vederea promovãrii revitalizãrii zonelor urbane, vor fi finantate mai multe tipuri de  activitãti asupra terenurilor, printre  acestea fiind enumerate demolarea clãdirilor, realizarea unei alei pietonale, piste pentru biciclisti, trotuare, amenajare de spatii verzi, crearea de facilitãti pentru recreere pe terenurile amenajate, montarea unor foisoare, pergole, instalare WI-Fi, dar si altele.
“În conformitate cu protocolul încheiat între CNH SA Petrosani si Primãria orasului Uricani, în data de 16.09.2004, o serie de obiecte  aferente incintelor minei Valea de Brazi au fost dezafectate si demolate, alt set de obiecte au fost dezafectate de utilaje si instalatii, clãdirile conservându-se în scopul atribuirii acestora pentru alte destinatii. În aceastã situatie se aflã si sediul administrativ al minei. Întrucât nu s-au gãsit investitori pentru folosirea lui în alte scopuri si nu a existat posibilitatea  asigurãrii pazei, aceastã clãdire a fost vandalizatã, ajungând într-un stadiu avansat de degradare, o ruinã, o clãdire insalubrã care reprezintã un real pericol pentru populatie”, mai aratã documentatia. Clãdirea a fost  expertizatã tehnic în anul 2013, iar raportul de la acel moment arãta cã  structura clãdirii este grav afectatã. Din interior s-a furat absolut tot, chiar si peretii au fost demolati.
Ce vor sã facã?
Dupã reconversie, edilii vor sã includã zona în circuitul turistic si de agrement, iar potrivit edililor investitia va  contribui la cresterea  economicã a zonei.
“Varianta constructivã de realizare a investitiei este demolarea clãdirii fostului sediul administrative al EM Valea de Brazi, sistematizarea terenului si amenajarea peisagisticã a acestuia prin introducerea mai multor specii de arbori si arbusti, instalarea unui sistem de irigatii mixt si dispunerea unor locuri de recreere si este singura solutie posibilã din punct de vedere tehnic, economic si social pentru aplicarea planului de regenerare urbanã. Scopul principal al acestei lucrãri este reconversia si refunctionalizarea  terenului si suprafetelor degradate a fostului  sediu administrativ al  EM Valea de Brazi-orasul Uricani”, aratã edilii.  Mina de la Valea de Brazi a fost închisã în anul 1998.
Monika BACIU