îÎn judetul Hunedoara, cazurile rămase în evidență pentru boli cardio-vasculare au înregistrat o ușoară oscilație în perioada 2015-2022. Numărul acestora a variat de la 32,752 cazuri în 2015 la 32,635 cazuri în 2022, cu o tendință generală de stabilitate pe parcursul acestor ani.

Hipertensiunea arterială (HTA) a prezentat, de asemenea, fluctuații minore, cu un vârf înregistrat în 2018, când au fost consemnate 63,158 cazuri, în timp ce în 2020 s-a înregistrat un număr mai scăzut, respectiv 60,410 cazuri. Diabetul zaharat (tip I+II) a cunoscut o creștere constantă, trecând de la 26,143 cazuri în 2015 la 36,737 cazuri în 2022. Obezitatea, în schimb, a înregistrat o ușoară scădere, cu 4,312 cazuri în 2022 comparativ cu 4,716 cazuri în 2015. Bolile cerebro-vasculare au prezentat o creștere graduală, numărul cazurilor crescând de la 7,928 în 2015 la 9,556 în 2022.
În ceea ce privește cazurile spitalizate pentru infarct miocardic acut, acestea au cunoscut o descreștere semnificativă în 2020, cu doar 99 cazuri, comparativ cu vârful înregistrat în 2018, când s-au înregistrat 176 cazuri. Totuși, în 2022, numărul cazurilor spitalizate a cunoscut o ușoară creștere, ajungând la 146.
Aceste cifre reflectă evoluția stării de sănătate cardiovasculară în judetul Hunedoara în ultimii ani.
Monika BACIU