Administrația locală de la Vulcan a demarat un proces vital pentru viitorul urbanistic al municipiului, prin scoaterea la licitație a Actualizării în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.). Acest pas strategic urmărește să modernizeze și să adapteze planurile de urbanism la nevoile și cerințele actuale ale comunității.
Valoarea contractului pentru elaborarea acestei documentații esențiale pentru dezvoltarea urbanistică a Vulcanului a fost stabilită la 772.863 lei.
Fazele acestui proces cuprind studii de fundamentare, consultări cu factorii interesați și anchete sociale, analize prospective și, în cele din urmă, elaborarea propriu-zisă a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism.
Planul Urbanistic General va include o serie de piese scrise, precum un memoriu general, strategia de dezvoltare spațială, politicile și programele de investiții publice necesare, lista proiectelor de dezvoltare și restructurare, și un plan de acțiune pentru implementare. De asemenea, se vor elabora și piese desenate care să ofere o imagine clară asupra zonării funcționale a teritoriului, analize funcționale și strategii de dezvoltare spațială.
Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism este un pas crucial pentru asigurarea unei dezvoltări urbane durabile și armonioase în municipiul Vulcan, iar administrația locală își propune să conducă acest proces într-un mod transparent și participativ, implicând comunitatea și luând în considerare diversitatea nevoilor și opiniilor locale.