PSD Petrosani poate deveni oricând o fortã politicã majorã, care poate schimba fata Petrosaniului, poate schimba calitatea scenei politice, poate combate derapajele în administratia publicã localã si poate lua atutidine pentru cã are cu ce si cu cine. Totul este ca dupã aceste alegeri, timpul reconstructiei sale sã se fi sfârsit, rãnile sã se fi vindecat, si de acum încolo sã-si arate roadele.

Sâmbãtã, 16 martie, este o zi importantã pentru partidul Social Democrat, organizatia de la Petrosani, care-si doreste sã-si reconsolideze pozitia si rolul în municipiu, în Valea Jiului, dar si în judet. Numãrul mare de candidati pentru functiile de vicepresedinti si membri, denotã dorinta oamenilor partidului de ridicare a stachetei, de mai multã autoritate, de dinamism, într-o formulã cât mai potrivitã.

1_2siteEchipa conteazã si ea poate coborî sau ridica liderul, poate întãri un partid sau îl poate îngropa.

”Eu” sã fie înlocuit cu ”noi”…

Se spune cã un lider nu poate sã-si punã cu adevãrat în practicã ideile dacã nu are o echipã ai cãrei membrii sã se implice, sã înteleagã cã partidul nu este doar o umbrelã sub care sã te asezi pentru a primi. Cine alege sã se înregimenteze politic trebuie sã stie cã partidul din care face parte este puternic si prin munca simplului membru, cu atât mai mult a celui care alege sã-l conducã si sã coordoneze. Fãrã implicare si o dozã de entuziasm, de spirit de echipã în sensul ca ”eu” sã fie înlocuit cu ”noi”, nici un partid nu are sanse de consolidare pentru a avea ceva de spus în societate.

Ultimii doi ani, pentru PSD Petrosani a fost o perioadã de limpezire a apelor tulburate de probleme interne, cu scandalurile si ruperile a cãror cauzã a fost pusã în spatele fostului lider Haralambie Vochitoiu. Un lider politic de nivel înalt spunea despre organizatia de la Petrosani cã este una atipicã, mereu nemultumitã de lideri, desi ea însãsi si-i alege, cã nu poate sã functioneze datoritã orgoliilor care nasc vesnice nemultumiri, cã personalitãtile ei nu stiu sã se armonizeze si sã actioneze ca un tot unitar pierzându-se astfel din credibilitate si fortã, cã acolo existã oameni capabili care chiar muncesc, dar cã se încearcã sã fie anihilati de aceiasi negativisti.

Tranzitia si spiritul de sacrificiu1_1site

Cei mai multi cred cã parcurgerea acestei etape, de pânã la alegerile de acum, – a fost una dintre cele mai dificile din istoria PSD Petrosani, care a obtinut si rezultate chiar dacã nu atât cât si-ar fi dorit – i s-a datorat presedintelui Ioan Rus, care a suportat discreditãri si critici dure dovedind un spirit de sacrificiu remarcabil si asta doar pentru a stabiliza organizatia. Se stie cã perioadele de tranzitie cer lideri rezistenti si responsabili, care sã potoleascã supãrãri si sã linisteascã patimi. Ca urmare, incisivitatea atât de cerutã a lipsit în favoarea sudãrii unui colectiv. Nu a fost singur totusi…

Valorile existã!

Dupã precedentele alegeri putini sunt cei care pot prezenta un raport de activitate, clar, coerent si bogat, având în vedere cã fiecare membru al Biroului executiv are sarcini precise pe segmente cum sunt economia, învãtãmântul, sãnãtatea, probleme sociale etc., desi PSD are profesionisti, oameni bine pregãtiti. Cea mai vizibilã activitate a fost segmentul social, de care s-a ocupat vicepresedintele Mariana Popa, care a atras în sprijinirea celor nevoiasi Crucea Rosie, SARS România-Vulcan, medici si profesori, a desfãsurat actiuni de promovare a copiilor dotati, de strângere de fonduri pentru cazuri disperate ale oamenilor în vârstã si ale mamelor cu multi copii etc., folosind metode de implicare a societãtii civile. Este cea care a activat spiritul de echipã atrenând, cu voie sau fãrã voie, personalitãti ale Vãii Jiului, chiar ale parlamentarilor, pentru o cauzã tintã. Entuziasmul sãu a fost rãsplãtit de ceilalti vicepresedinti si sustinut de presedintele si prim-vicepresedintele partidului.1_3site

Alti oameni care au fost simtiti, desi nu au iesit în fatã, si care au avut si au o contributie majorã în a atrage oamenii si, ce este mai greu, în a-i tine uniti au fost secretarul executiv Gabriela Sepetan si consilierul si vivepresedintele Leodor Sepetan, considerati oameni cu influentã în organizatie – pentru cã le pasã de oameni, iar acestia le-au acordat întreaga lor încredere considerându-i seriosi si ”de omenie” – cei care dacã nu ar cosidera PSD-ul a doua lor familie, jumãtate din organizatie nu ar exista.

Omul de echilibru, atent la derapaje, este liderul  Sindicatului Libertatea 2008 E.M.Livezeni, Sandu Daniel, discret, mereu prezent unde si când trebuie, a fost alãturi de Ioan Rus în demersurile de redresare a organizatiei, de cucerirea pozitiei de partid sudat, care stie ce vrea. La fel, dar de altã facturã, este Iulian Codreanu si George Giubalcã, Alexandru Todea, mereu prezenti si atenti, oferindu-si serviciile si rezolvând probleme resposabil si serios.

Surpriza plãcutã a partidului este Valeriu Plesa, cel care o perioadã de dupã alegerile precedente a stat retras, dar nu a lipsit de la dezbaterile pe diverse probleme ale partidului. Gradual, Valeriu Plesa s-a apropiat puternic de colectiv, a devenit activ, a muncit cot la cot cu colegii în campanii electorale, a sustinut tinerii si a dat idei care s-au dovedit de mare folos, a recomandat atitudini publice care au ridicat cota PSD Petrosani.

Pe lângã acesti oameni, PSD are profesionisti care trebuie pusi în valoare, cum sunt Octavian Popescu – respectat, cu un statut în societatea localã, trup si suflet pentru colectiv; Artur Gãman – un profesionist de marcã, tatãl salvatorilor minieri, Nicolae Rãdescu – cu amplã experientã în minerit, la fel ca Mihai Ermoiu, Doru Ioan Alb, Ioan Herman, Viorel Pascu, Lascu Vladislav etc, etc. Apoi Florin Nicolae, Francisc Gerschner si Florin Bican – foarte buni cunoscãtori ai problemelor Petrosaniului si nu numai. Pe lângã multi altii, existã doctori cu o tinutã profesionalã si umanã impecabilã, cum este dr. Cãtãlin Popa; profesori remarcabili, cum este Robert Hummel. Apoi existã tineri pretiosi precum Gabriel Vasilescu – cercetãtor si Adrian Opris – om de afaceri si sunt doar douã exemple…

Tinerii si femeile…1_4site

Organizatia de tineret a PSD Petrosani este consideratã una dintre cele mai puternice din Valea Jiului si din judet si desi reprezintã 25% din PSD Petrosani, sunt destui în PSD care si-au dorit ca ei sã fie cât mai putini la aceste alegeri. Oricum tinerii nu au reprezentativitatea cuvenitã, pentru cã la alegerile de sâmbãtã doar vreo 30-32 de tineri vor fi prezenti, în loc de 80 cât prevede statutul.

Organizatia de femei a PSD a fost la rând-i activã, implicând în actiunile sale personalitãti ale Petrosaniului atingând probleme de larg interes. Femeile au fost încurajate sã actioneze pentru cã este mare nevoie de ele în societate.

Ca urmare, PSD Petrosani poate deveni oricând o fortã politicã majorã, care poate schimba fata Petrosaniului, poate schimba calitatea scenei politice prin dezbateri publice, prin actiuni la care sã participe si locuitorii municipiului, poate combate derapajele în administratia publicã si poate lua atutidine pentru cã are cu ce si cu cine. Totul este ca dupã aceste alegeri, timpul maturizãrii sale sã se fi sfârsit, rãnile sã se fi vindecat, si de acum încolo sã-si arate roadele.

 

Candidati pentru functia de presedinte PSD Petrosani: Ioan Rus, actualul presedinte si Costel Postolache, actual prim-vicepresedinte.

Pentru vicepresedinti: Artur Gãman, Valeriu Plesea, Iulian Codreanu, Florin Bican, Angela Popa, Ioan Herman, Nicolae Florin, Doru Sepetan, Valentin Daj, George Giubalcã, Octavian Popescu, Viorel Pascu, Alexandru Todea, Iulian Geamãnu, Ionel Muntean, Mariana Popa, Robert Hummel, Sandu Daniel.

Pentru membri: Gheorghe Iloiu, Nicolae Rãdescu, Ilie Constantin,  Lucian Selniceanu, Maria Negru Ceutã, Angelica Cãmãrãsescu, Cristian Sârbu, Ioan Turbutan, Ramona Goia, Lascu Vladislav, Adrian Opris, Giuliano Bârlad, Marian Cârnaru, Alexandru Dincã, Doru Ioan Alb, Emil Grecu, Nicolae Popescu, Mircea Cãlin, Mihai Ermoiu.

Pentru functia de secretar executiv: Gabriela Sepetan, Florin Teslici.

Pentru functia de trezorier: Aurelia Levitchi, Florentina Kallos.

 

Ioan Manolescu