PSD împrumutat de membrii de partid

Membrii PSD au împrumutat partidul pentru organizarea alegerilor parlamentare. Social-democratii hunedoreni au contribuit cu sume substantiale pentru a-si sustine campania electoralã. Din cei sase parlamentari hunedoreni, patru au împrumutat partidul.

Natalia Intotero, Laurentiu Nistor, Cristian Resmeritã si Ilie Toma au împrumutat PSD-ul cu câte 50.000 de lei fiecare. Sumele împrumutate se regãsesc în declaratiile de avere ale celor patru membri PSD, actuali parlamentari. Împrumutul s-a realizat în baza legii 334/2006 privind  finantarea activitãtii partidelor politice si a campaniilor electorale. “Sursele de finantare a activitãtii unui partid politic sunt cotizatii ale membrilor de partid; donatii, legate si alte liberalitãti; venituri provenite din activitãti proprii, conform art. 12; subventii de la bugetul de stat”, aratã textul legii.

Potrivit aceleiasi legi, suma cotizatiilor plãtite într-un an de un membru de partid nu poate depãsi 48 de salarii minime brute pe tarã. Salariul de bazã minim brut pe tarã luat ca referintã este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Si în rândul liberalilor existã o persoanã care a contribuit la finantarea campaniei electorale. Judetul Hunedoara este reprezentat în Parlamentul României de doi parlamentari, Lucian Heius (deputat) si Carmen Hãrãu (senator). Potrivit declaratiilor de avere ale celor doi, numai Carmen Hãrãu a împumutat Partidul National Liberal. Aceasta a contribuit cu suma de 63.000 de lei pentru finantarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Legea mai aratã cã “membrii partidelor politice pot depune cotizatii prin conturi bancare sau în numerar, potrivit legii. Cotizatiile sunt înregistrate si evidentiate în documentele contabile ale partidelor politice, potrivit reglementãrilor aplicabile”.

Monika BACIU

Advertisements