Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice anuntã cã a fost lansatã versiunea finalã a ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor  în cadrul apelurilor de proiecte “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020”.

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numãrul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/ 3/3.2/1/BI si POR/ 2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã din cadrul Axei prioritare – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017 /3/3.2/1/BI si POR/ 2017/3/3.2/1/ITI referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de cãtre  solicitanti. Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic – aplicatia MYSMIS”, aratã informarea Ministerului Dezvoltãrii.  Pentru pregãtirea proiectelor este  prevãzutã o perioadã de douã luni de la data publicãrii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 septembrie 2017, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pânã la data de 20 martie 2018, ora 12.00.

Monika BACIU