Producătorii locali din judeţul Hunedoara îşi pot promova produsele online. Pandemia de coronavirus a schimbat cursul lucrurilor. ADEH sprijină producătorii oferindu-le spaţiu gratuit de promovare în mediul online.
Dacă te numeri printre cei care produc şi comercializează produse locale, alimentare sau nealimentare, vrem să te cunoaştem şi să îţi alocăm, gratuit, un spaţiu de prezentare şi promovare online! În secţiunile viitoare ale paginii web îşi vor găsi loc toţi producătorii din judeţul Hunedoara, care oferă legume, fructe, lactate, carne, mezeluri, produse apicole şi de panificaţie, băuturi, siropuri, conserve, uleiuri şi alte preparate alimentare, dar şi cei care făuresc obiecte handmade şi artizanale, produse de îngrijire, plante, arbuşti sau alte produse pentru grădină”, informează cei de la ADEH.
Cei interesaţi pot primi detalii la e-mail adeh_hd@yahoo.com sau la telefon 0354 105 676.
A.D.E.H. este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Agenţia colaborează şi cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice, agenţii de dezvoltare regională, instituţii şi servicii publice, agenţi economici, organisme neguvernamentale şi persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea teritorială durabilă a judeţului Hunedoara.
Cosmin BACIU