A dministrația locală de la Petrila caută o societate care să realizeze planul urbanistic zonal pentru obiectivul construire Parc Unex si reabilitarea zonelor verzi din cartierele 8 Martie, Alexandru Sahia, G. Enescu si Muncii. 440.000 de lei este suma alocată pentru întocmirea documentațiilor.

Astfel se are în vedere reabilitarea zonelor verzi din cartierele 8 Martie, Alexandru Sahia, Muncii, Tudor Vladimirescu, 22 Decembrie, 6 August și Strada George Enescu și realizarea Parcului Unex.
”Construirea parcului Unex va duce la reconversia unei vechi halde de steril minier și a luciului de apă déjà existent într-un parc periuban cu locuri amenjate de picnic, spații de joacă și exerciții, fizice, ponton pe lac”, arată documentul.
Numai că întreaga procedură a fost anulată după ce ultimul lot, cel care prevede realizarea PUZ-ului pentru strada George Enescu a fost anulat. Motivul îl constituie ”abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului”.
Potrivit normativelor europene și prevederilor legale în vigoare, suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor din zona urbană ar trebui să fie 26 de metri pătrați. la Petrila, din datele statistice reiese faptul că suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor este de 14,63 de metri pătrați.
Astfel, dat fiind faptul că valoarea este mai mică decât cea prevăzută de lege, se impune creșterea suprafețelor verzi din oraș.
”Terenul pe care va fi realizat parcul UNEX în suprafață totală de 111.275 mo este un teren industrial care a fost utilizat în activitatea de extracție a cărbunelui, formându-se un lac în supfață de 30.275 mp și care este situat în intravilanul localității. După restrângerea activității miniere, acest teren nu a mai fost folosit în activitatea industrială (…)”, arată documentul.
Petrila este marcată profund de disponibilizările masive din sectorul minier care au provocat dispariția multor locuri de muncă în mod direct, dar și din activități conexe. Numărul mare de persoane cu venituri mici se reflectă în scăderea nivelului de trai din oraș precum și în întreaga zonă.
Monika BACIU