Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã – INSEMEX Petrosani a organizat în perioada 13-14 septembrie cea de-a 22-a Întâlnire a Conducãtorilor Autoritãtilor Miniere de Stat din Europa.

Evenimentul a fost organizat la Hotelul Novotel Bucuresti, beneficiind de sprijin si sustinere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si avut ca temã principalã de dezbatere problemele de Mediu, Securitate si Sãnãtate în Muncã în industria minierã, la sedinta de lucru participând peste 30 de personalitãti, conducãtori ai  Autoritãtilor Miniere de Stat din Anglia, Austria, Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Irlanda de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia si Ungaria.

“Tema dezbãtutã în acest an, probleme de mediu, securitate si sãnãtate în muncã în industria minierã, prezintã un interes deosebit pentru noi toti, conceptul de mediu, securitate si sãnãtate în muncã reprezentând un termen general pentru întreaga legislatie, regulamentele, ghidurile si procesele dezvoltate si proiectate în vederea protectiei lucrãtorilor, a populatiei si a mediului înconjurãtor”, a declarat domnul Dr.ing. George Artur GÃMAN, Director General al INCD INSEMEX Petrosani.

A 22-a întâlnire a contribuit la schimbul de cunostinte, informatii si experiente cu privire la problemele de mediu, securitate si sãnãtate în muncã în activitatea minierã din tãrile participante. S-a identificat necesitatea ca activitatea minierã sã continue, astfel încât sã fie mentinutã securitatea energeticã si furnizarea de materii prime, având în vedere si preocupãrile pentru protectia mediului înconjurãtor. De asemenea, reprezentantii autoritãtilor au stabilit ca fiind necesarã promovarea unei noi imagini a mineritului, existând o multitudine de exemple de bune practici în care activitatea minierã desfãsuratã în mod responsabil conduce la un impact de mediu minimizat, în acelasi timp generând areale utilizate pentru agriculturã sau baze de agrement. Tinând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii din 2014 care s-a desfãsurat in Dublin, Autoritãtile Miniere din Anglia, Austria, Finlanda, Irlanda de Nord si Serbia au prezentat si au notificat celelalte tãri participante asupra unor accidente miniere majore ce au avut loc în industria lor minierã, în anul precedent. Notificarea asupra unor astfel de experiente si împãrtãsirea cunostintelor dobândite în urma lor va continua si în cadrul urmãtoarelor întâlniri anuale.

Participantii au stabilit de comun acord extinderea cooperãrii între Autoritãtile Miniere de Stat din Europa privind temele de interes comun sau cele de interes general, precum si furnizarea de asistentã reciprocã, evitând duplicarea activitãtii lor cu cea a altor Organisme Europene. Statele care nu au participat pânã acum la aceste întâlniri vor fi invitate la actiunile viitoare, iar o invitatie deschisã de participare va fi lansatã si cãtre organismele relevante ale Comisiei Europene.

La finalul sedintei de lucru, conducãtorii Autoritãtilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-se tema de anul viitor a întâlnirii care va avea loc în anul 2017 în Slovacia, si anume “Politica privind materiile prime si impactul acesteia asupra exploatãrii zãcãmintelor de minerale utile”. În acelasi timp, autoritãtile din Austria si Germania si-au manifestat interesul de organizare si au lansat invitatia de participare la urmãtoarele întâlniri anuale din 2018, respectiv 2019.