Probleme la mina Paroseni

Mina Paroseni dã cu 500 de tone de huilã mai putin si asta pentru cã s-au suprapus o serie de probleme neprevãzute aici. De douã sãptãmâni se merge în acest ritm, iar responsabilii de la Societatea de Închideri de Mine cred cã va mai dura alte douã sãptãmâni. Nu a fost finalizatã o investitie nouã si nici nu se poate lucra pentru a scoate tot cãrbunele dintr-un … mai departe

Advertisements