Alexandru Andrăşanu, directorul Geoparcului Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, va face parte din cel mai important for de decizie privind revalidarea Geoparcurilor Internaţionale UNESCO şi evaluarea teritoriilor care aspiră la acest statut.
Începând din luna septembrie a acestui an, România şi Universitatea din Bucureşti, prin Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, au un reprezentant la cel mai înalt nivel în ceea ce priveşte geoparcurile internaţionale UNESCO. Dr. Alexandru Andrăşanu este directorul primului geoparc internaţional UNESCO din România – Geoparcul Ţara Haţegului, şi directorul departamentului Geologie de la Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti. Este unul dintre iniţiatorii implementării conceptelor de geoparc şi geoconservare în ţara noastă şi a  manageriat sau a fost implicat în peste 40 de proiecte naţionale şi internaţionale de  dezvoltare, educative sau culturale. De asemenea, este coordonator al Forumului Naţional al Geoparcurilor, iniţiator al Geoparcului aspirant UNESCO Ţinutul Buzăului şi consultant pentru Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de Sub Munte. În Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, Alexandru Andrăşanu este autor a numeroase studii şi publicaţii, coordonator de echipe de elaborare a unor studii multidisciplinare şi autor al unor concepte de referinţă precum Casele Geoparcului, cel de Dinostop şi programul Ambasadorii Geoparcului. Din anul 2009 este coordonatorul celui mai important program de Master în domeniul geoparcurilor din România, intitulat ”Geo – Biologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural”, premiat de Senatul Universităţii din Bucureşti. De asemenea, este coordonator pentru România al cursului internaţional „European Seminar on Sustainable Development”. Tot la nivel internaţional este iniţiator şi consultant pentru crearea de noi geoparcuri în România, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia de Nord şi Danemarca.
Totodată, este membru al Comitetului de Coordonare al Reţelei Europene a Geoparcurilor, membru al Comitetului Consultativ al GGN şi expert UNESCO pentru geoparcuri internaţionale, cu misiuni de evaluare şi revalidare în geoparcuri din China, Franţa, Grecia, Maroc, Belgia, Japonia, Indonezia, Italia, Nicaragua.
Consiliul Geoparcurilor Internaţionale UNESCO este structura responsabilă cu revalidarea geoparcurilor care deţin statutul de sit internaţional UNESCO, dar şi cu evaluarea modului în care teritoriile aspirante la acest statut îndeplinesc condiţiile necesare. În cazul teritoriilor aspirante, acest for este cel care decide dacă aplicaţiile lor întrunesc condiţiile pentru a fi înaintate Consiliului Executiv al UNESCO pentru aprobare. De asemenea, Consiliul Geoparcurilor Internaţionale UNESCO joacă un rol important în consilierea directorului general al UNESCO în ceea ce priveşte strategia, planificarea şi implementarea programului de geoparcuri internaţionale UNESCO.
Din Consiliul Geoparcurilor Internaţionale UNESCO fac parte 12 membri cu drept de vot, experţi la cel mai înalt nivel, recunoscuţi la nivel  internaţional pentru activitatea ştiinţifică şi profesională în  domeniul geoparcurilor internaţionale UNESCO. Mandatul este de patru ani, iar numirea o face directorul general al UNESCO, în urma unei evaluări riguroase, pe baza recomandărilor Reţelei Internaţionale a Geoparcurilor (Global Geoparks Network – GGN) şi a statelor  membre.
La nominalizarea lui Alexandru Andrăşanu, directorul Geoparcului Internaţional UNESCO Ţara Haţegului au contribuit vasta experienţă în domeniul geoparcurilor UNESCO şi susţinerea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, respectiv a Delegaţiei permanente a României pe lângă UNESCO.