Primarul Jurca s-a trezit! Autoritãtile petrilene au solicitat bani ministerului pentru proiectele turistice

Autoritãtile locale de la Petrila sustin cã au transmis solicitãri Ministerului Turismului pentru realizarea proiectelor turistice. În acest sens, edilii pun la dispozitie si o serie de documente.
Decizia autoritãtilor locale vine ca urmare a datelor prezentate de oficialii Ministerului Turismului care au arãtat cã nicio primãrie din Valea Jiului nu a solicitat fonduri pentru proiectele turistice.
“Vã transmitem spre avizare documentatia tehnico-economicã actualizare si completare “Înfiintare domeniu schiabil Sureanu-Petrila”, întocmit în baza legii 526/2003, pentru  aprobarea Programului National de Dezvoltare a turismului montan “Schi în Carpati”. Mentionãm cã UAT Petrila este inclusã în anexa nr. 1 a Legii 526/2003. Documentatia a fost întocmitã în conformitate cu HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente  obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, si cu prevederile HG558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor în turism – masterplanul investitiilor în turism si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii în turism (UAT Petrila fiind inclusã în anexa hotãrârii, cu obiectivul privind  dezvoltarea si extinderea domeniului schiabil în  arealul Sureanu)”, aratã autoritãtile locale de la Petrila în nota transmisã MInisteruluI Turismului încã din data de 10 decembrie 2018.
În data de 8 ianuarie, MInisterul Turismului arãta cã nicio primãrie din Valea Jiului nu a solicitat fonduri pentru dezvoltarea turismului.  “Potrivit art. 14, alin. (1) din HG nr 558/2017 – “Unitãtile administrativ-teritoriale care solicit finantarea propunerilor de proiecte (…) au obligatia sã depunã la Ministerul Turismului, în vederea avizãrii documentatiei, studiul de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrãrilor de interventii (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investitii, precum si alte avize/acorduri/studii  specific, întocmite în  conformitate cu legislatia în vigoare, care sã  fundamenteze realizarea obiectivului de investitii, dupã caz, pânã la data de 31 decembrie 2020”. Precizãm cã, pânã în prezent, la sediul Ministerului Turismului  nu a fost depusã nicio documentatie tehnico-economicã de cãtre unitãtile administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara, în  vederea obtinerii avizului Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Turismului pentru finantarea proiectelor”, aratã ministerul.
În conformitate cu prevederile HG nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor în turism – Masterplanul investitiilor în turism – si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii în turism sunt incluse si proiecte propuse de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara, respectiv: amenajare zonã de agrement, orasul Geoagiu; schi în România, statiunea Strajã, municipiul Lupeni, dezvoltarea si extinderea domeniului schiabil Sureanu, orasul Petrila.
Monika BACIU

Advertisements

4 comentarii la „Primarul Jurca s-a trezit! Autoritãtile petrilene au solicitat bani ministerului pentru proiectele turistice

Comentariile sunt închise.