Primarii cer modificãri fiscale

Primarii municipiilor din tarã solicitã noi modificãri fiscale, dupã Revolutia care a avut loc la începutul acestui an în ceea ce priveste finantele. Edilii solicitã ca 66% din impozitul pe venit sã rãmânã în administratia localã.
Prezenti la Oradea la reuniunea Comitetului director al Asociatiei Municipiilor din România, cei trei primari de municipii din Valea Jiului s-au raliat demersului colegilor lor, care au cãzut de acord cã este necesarã o regândire a modului în care sunt calculate si împãrtite cotele din impozitul pe venit, fiind necesar ca procentul care rãmâne fiecãrei administratii sã fie de cel putin 66%.
”Acum un an de zile, municipiilor li s-au tãiat o parte consistent din buget, pe cale de consecintã ar fi normal sã se repare aceastã gresealã, deoarece municipiile din România au fost cele mai lovite. Deja avem o decizie. Noi sustinem sã primim 66% din cotele din impozitul pe venit pentru cã asa vom reusi sã ne salvãm bugetele pe care le aveam anterior modificãrii Codului Fiscal. Asa cum stiti, impozitul pe venit a scãzut de la 16% la 10%, un demers care nu a avut ca scop diminuarea poverii fiscale, ci banii au fost luati de la impozitul pe venit si dusi la alte impozite, la alte bugete cãtre administratia centralã. Consider cã este profund în neregulã sã se ia banii de la administratia localã si sã se transfere cãtre administratia centralã. De aceea considerãm cã Guvernul ar trebui sã tinã cont de punctul nostru de vedere si sã refacã bugetele asa cum erau înainte anului 2018”, a declarat presedintele AMR, Robert Sorin Negoitã.
În Valea Jiului, toate administratiile publice locale au avut de suferit în anul 21018, în urma modificãrilor aduse de Guvern Codului fiscal, la începutul acestui an. Pierderile nu au fost acoperite nici la rectificarea bugetarã din septembrie, asa cum promisese Guvernul. Dimpotrivã, primãriile din Vulcan si Lupeni au avut parte chiar de operarea unor rectificãri bugetare  negative, în timp ce la Petrosani, fondurile alocate la rectificarea de buget nu acoperã nici un sfert din pierderile cauzate de aplicarea noului Cod Fiscal.
Monika BACIU