8S e cautã firmã de salubrizare. Administratia localã de la Petrosani prin Serviciul Public Privat de Administrare a Domeniului Public si Privat a scos la licitatie contractul pentru delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare. Angajatii de la SPADPP si persoanele  care beneficiazã de venitul minim garantat nu fac fatã la curãtarea orasului. Pentru acest lucru consiliul local a aprobat acest proiect de hotãrâre. Beneficiile municipalitãtii vor fi multiple, însã beneficiarii directi vor fi cetãtenii urbei. … mai departe