Pãrintele Nifon de la Prislop, cel cãruia Arsenie Boca i-a dat binecuvântarea cãsãtoriei, crede cã nu degeaba nemul românesc a dat atâtea jertfe. Este convins cã România va fi al doilea Ierusalim, dar mai are de plãtit pãcate.  Se va întãri credinta în lume. Greutãtile economice din ultimii ani, dar si încercãrile date fiecãruia i-au apropiat pe multi de bisericã. Dumnezeu are pedagogia lui, nu vrea sã piardã pe nimeni, ci sã ne câstige pe toti. De aceea, îngãduie si încercãrile astea.… mai departe